fbpx

Pierwsza Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego wręczona

Ponad 2 miliardy w proobywatelskim i przejściowym budżecie województwa wielkopolskiego
16 listopada 2021
Z listopadowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
1 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Pierwsza Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego wręczona

Prof. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymał Nagrodę Naukową Samorządu Województwa Wielkopolskiego. – Wszyscy wiemy, że popularyzacja nauki jest rzeczą niezwykle wymagającą. Pan Profesor to czyni z dobrymi skutkami, co przynosi efekt wzbogacania społeczeństwa o wiedzę – mówił podczas uroczystości marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest przyznawana co roku za osiągnięcia z ostatnich pięciu lat naukowcom z Wielkopolski lub prowadzącym badania dotyczące naszego regionu. Prawo do składania wniosków przypada radnym Województwa Wielkopolskiego oraz rektorom szkół wyższych. Wnioski spełniające wymogi formalne skierowane zostały pod obrady Kapituły konkursu. Zasiadają w niej przedstawiciele 13 wielkopolskich uczelni publicznych, przedstawiciel Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciel marszałka województwa wielkopolskiego. Wysokość nagrody wynosi maksymalnie 25 tys. zł w przypadku laureata indywidualnego i 40 tys. zł w przypadku zespołu naukowców.

W tym roku nabór wniosków trwał od 1 lutego do 30 kwietnia. Ostatecznie, pod obrady Kapituły wpłynęły 33 wnioski. Najwyżej oceniony został wniosek złożony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w którym wskazano kandydaturę prof. Piotra Rzymskiego. Prof. Rzymski pracuje w Zakładzie Medycyny Środowiskowej UMP, zajmuje się także popularyzacją badań, głównie z zakresu biologii medycznej i środowiskowej. Jest autorem 15 publikacji naukowych dot. pandemii COVID-19 w zagranicznych i polskich czasopismach medycznych, w tym dwóch wyróżnionych jako najlepsze w 2020 r. Naukowiec tworzy również materiały informacyjne dotyczące pandemii i szczepień.

Uroczystość wręczania Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego odbyła się w poniedziałek 29 listopada podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Symboliczny czek na kwotę 25 tys. zł prof. Rzymskiego wręczyli przewodnicząca Sejmiku Małgorzata Waszak-Klepka oraz Marszałek Marek Woźniak.

– Żyjemy w czasach, w których – nie boję się postawić tej tezy –  w przestrzeni publicznej z braku wiedzy uczyniono cnotę. To zjawisko obserwowane jest nie tylko w Polsce, ale także w przestrzeni światowej. Niejednokrotnie żywioły populistyczne każą podziwiać brak wiedzy i kwestionować autorytety naukowe, które uczyniły ludzkość zdolną do pokonywania wielu przeszkód, w tym tych dotyczących zdrowia – mówił marszałek Marek Woźniak.

 

Marszałek w swoim wystąpieniu podkreślił nie tylko wszechstronność zainteresowań i aktywności prof. Rzymskiego, począwszy od publikacji w renomowanych magazynach naukowych po przeprowadzanie badań.

– Profesor Rzymski posiada jeszcze coś bardzo istotnego, czyli zdolność i umiejętność dzielenia się swoją wiedzą z szerokim forum odbiorców. Wszyscy wiemy, że popularyzacja nauki jest rzeczą niezwykle wymagającą. Pan profesor to czyni z dobrymi skutkami, co przynosi efekt wzbogacania społeczeństwa o wiedzę – dodał marszałek.

 

– To znaczące dla mnie wyróżnienie, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Dziś naszą działalność naukową, dydaktyczną, czy informowanie społeczeństwa o pandemii i szczepionkach, przychodzi nam realizować w czasie silnej społecznej polaryzacji i wylewającej się fali hejtu. Dotyka to wielu osób walczących z pandemią, w tym lekarzy. W ich przypadku można jednak czasem doświadczyć miłych gestów wdzięczności, chociażby ze strony uratowanych pacjentów. Tymczasem my, naukowcy, kolektywnie tworzący narzędzia do walki z różnymi problemami ludzkości, w tym do walki z pandemią, takich słów zbyt często nie słyszymy. Dlatego dzisiejsze wyróżnienie traktuje jako miły gest i uznanie dla nauki, która powinna być integralną częścią życia społecznego – stwierdził prof. Rzymski.

Nagroda Naukowa Samorządu Województwa Wielkopolskiego została ustanowiona w listopadzie ubiegłego roku przez Sejmik. Jej inicjatorem jest radny Filip Kaczmarek. W poniedziałek nagrodę wręczono po raz pierwszy.