fbpx
Spotkali się koordynatorzy ds. ochrony danych osobowych
18 kwietnia 2023
Odpowiedź Ministra Rolnictwa dot. alokacji PO RiM
20 kwietnia 2023
Pokaż wszystkie

Odpowiedź MRiPS dot. zadań WUP

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na stanowisko Zarządu Związku Województw RP w sprawie mechanizmu finansowania zadań ustawowych realizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, służących utrzymaniu zatrudnienia.

Związek Województw RP zwrócił się do Ministerstwa (stanowisko z dnia 21 marca 2023 roku) z wnioskiem o analizę rozwiązań legislacyjnych, które pozwoliłyby wojewódzkim urzędom pracy na skuteczne realizowanie zadań związanych z rozliczaniem środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ustawa „COVID-19” nałożyła na dyrektorów WUP nowe obowiązki związane z ochroną miejsc pracy.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

odpowiedź WUP-y