fbpx
góry
Marszałek Władysław Ortyl o Strategii Karpackiej
5 marca 2021
Ambasador Królestwa Hiszpanii odwiedził Podkarpacie
19 marca 2021
Pokaż wszystkie

Podkarpacki Konkurs ofert 2021 – TURYSTYKA

kwiaty

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 roku. Oferty należy składać do 18 marca 2021.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie turystyki, odpowiadających celom: „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, a także założeniom z zakresu rozwoju turystycznego regionu, przyjętym w „Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki województwa podkarpackiego na lata 2020 – 2025” oraz „Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030”.

Kontakt ws. konkursu:

Oddział turystyki

tel. 17 747 64 56 lub 63 10

adres e-mail: turystyka@podkarpackie.pl

Więcej informacji: Konkurs ofert 2021 – TURYSTYKA (podkarpackie.pl)