fbpx

Marszałek Władysław Ortyl o Strategii Karpackiej

minister Jarosińska-Jedynak
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
5 marca 2021
Resort funduszy podsumowuje konsultacje Umowy Partnerstwa
9 marca 2021
Pokaż wszystkie

Marszałek Władysław Ortyl o Strategii Karpackiej

góry

– Postawienie Karpat w centrum uwagi dokumentu strategicznego w UE zapewni pełną koncentrację na specyficznych problemach, z którymi się boryka ta część Europy i da szansę na wykorzystanie jej unikatowego potencjału – powiedział marszałek Władysław Ortyl podczas 13. posiedzenia grupy wysokiego szczebla ds. strategii makroregionalnych UE.

 

Głównym celem 13. posiedzenia Grupy Wysokiego Szczebla było omówienie roli, jaką strategie makroregionalne powinny odegrać w okresie programowania 2021-2027, w szczególności w odniesieniu do trwałej odbudowy makroregionów po Covid-19, przy jednoczesnym wspieraniu unijnych priorytetów ekologicznych i cyfrowych.

W czasie obrad uczestnicy zapoznali się z 3. sprawozdaniem Komisji Europejskiej w sprawie realizacji unijnych strategii makroregionalnych, który uczestnikom debaty zaprezentował Giannantonio Ballette z DG Regio. Pochylili się nad się nad mającym się wkrótce ukazać  „Obywatelskim sprawozdaniem cienia” przygotowywanym przez konsorcjum 9 organizacji pozarządowych z europejskich makroregionów.

Posiedzenie stało się kolejną okazją, aby gospodarz Podkarpacia mógł zaprezentować wagę powstania Strategii Karpackiej, ukazać jej fundamentalne znaczenie dla rozwoju tej części kontynentu, a tym samym dla zrównoważonego rozwoju całej Unii Europejskiej. Marszałek Władysław Ortyl w czasie posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla reprezentował Europejski Komitet Regionów.

– Poczytuję sobie za zaszczyt, że mogę dziś zabrać głoś w imieniu EKR. Dzieje się tak dlatego, że 4 grudnia 2019 roku została przyjęta opinia Europejskiego Komitetu Regionów dot. Makroregionalnej Strategii dla obszaru Karpat, której byłem sprawozdawcą – mówił marszałek.

Gospodarz Podkarpacia prezentował działania podjęte od tamtej pory na rzecz utworzenia piątej makroregionalnej strategii UE, drugiej dedykowanej obszarom górskim. Wśród tych działań marszałek Ortyl wymienił: apel rumuńskich władz lokalnych, zrzeszonych wokół Regionu Centru w marcu 2020, interpelacja posła do PE Tomasza Poręby z maja 2020 roku – stanowisko SK8, zrzeszającego słowackie regiony, wyrażające poparcie dla utworzenia Strategii Karpackiej z czerwca 2020. Marszałek wspomniał o deklaracji ukraińskich karpackich obwodów z listopada 2020, porozumienie służb ratownictwa górskiego z krajów karpackich (listopad 2020), a także deklaracje polskich województw Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego. Najnowszym z działań jest deklaracja wsparcia władz lokalnych z Północno-Wschodniego Regionu Rumunii z marca 2020.

– Inicjatywa na rzecz utworzenia Strategii Makroregionalnej dla obszaru Karpat jest inicjatywą dojrzałą, mającą silne oparcie w inicjatywach podejmowanych na wszystkich poziomach władz: lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich. Instytucjonalnymi formami współpracy społeczności państw karpackich są Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat z 2003 r., Euroregion Karpacki powstały w 1993 r. czy też funkcjonująca od 2016 r. w Europejskim Komitecie Regionów Międzyregionalna Grupa „Karpaty”- zaznaczył marszałek.

 

Marszałek przypomniał, że podejmowane na szczeblu rządowym inicjatywy doprowadziły do podpisania w 2018 r. przez przedstawicieli rządów Węgier, Słowacji, Ukrainy i Polski Deklaracji Karpackiej oraz powołania Rady Wykonawczej w 2020 r.

– Nasza strategia ma chronić i rozwijać Karpaty, które są drugim do wielkości europejskim łańcuchem górskim i stanowią jeden z najbardziej znaczących subregionów geograficznych w układzie fizycznym i społeczno-gospodarczym. Mówimy green deal a myślimy Karpaty – podkreślał gospodarz regionu dodając – Uważamy, że Europa powinna być bliżej obywateli. I to prawda. Tak powinno być i w Alpach i tak chcemy aby było w Karpatach.

Grupa Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych UE skupia przedstawicieli wszystkich państw członkowskich UE, a także państw spoza UE uczestniczących w unijnych strategiach makroregionalnych. Grupie przewodniczy Komisja Europejska, a dokładnie DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, a pozostałe instytucje UE są zaproszone do udziału w międzynarodowej debacie oraz wniesienia w nią swojego wkładu.

Zadaniem grupy jest zapewnienie koordynacji i wymiany dobrych praktyk między unijnymi strategiami makroregionalnymi, ocena postępów w ich realizacji oraz zapewnianie wytycznych strategicznych.

Źródło: www.umwp.podkarpackie.pl