fbpx

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

lotnisko
Marszałek Ortyl o przyszłości lotnisk
26 lutego 2021
góry
Marszałek Władysław Ortyl o Strategii Karpackiej
5 marca 2021
Pokaż wszystkie

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

minister Jarosińska-Jedynak

Jak przypomina samorząd województwa podkarpackiego, tak brzmi nowa nazwa programu, który już w trzeciej perspektywie finansowej będzie realizowany na terenie wschodnich regionów kraju. Tym razem do pięciu województw dołączy także część Mazowsza. Jak pierwszy programów na poziomie krajowym został właśnie poddany  społecznym konsultacjom.

Do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W nowej perspektywie budżetowej dołączy do nich również część województwa mazowieckiego – oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów (tzw. warszawskiego obwarzanka).

– Mam osobisty sentyment do tego programu, bo pracowałem przy nim w ministerstwie. To bardzo ważne fundusze dla naszego województwa, które niestety wciąż w niektórych dziedzinach próbuje dogonić resztę Polski – powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Na początek piątkowego spotkania (5 marca) minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Polityki i Funduszy Regionalnych przedstawiła w prezentacji cele i przebieg nowego programu oraz wyzwania, przed jakimi stoją województwa Polski Wschodniej.

– Wschodnie regiony Polski cechuje nadal niski poziom przedsiębiorczości i innowacyjności. Makroregion charakteryzuje także odpływ ludności w wieku produkcyjnym, dlatego chcemy stworzyć nowoczesne miejsca pracy, aby zatrzymać młodych ludzi – mówiła minister.

Makroregion Polski Wschodniej obejmuje ponad 40 procent powierzchni kraju i jest zamieszkany przez niemal 10,5 miliona osób. To 27 procent ludności Polski. Na tym obszarze znajduje się 286 miast, z których tylko 8 ma więcej niż 100 tysięcy mieszkańców, a z kolei 202 liczą mniej niż 15 tysięcy mieszkańców. 60 miast to miasta średniej wielkości tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Rozwój tej części kraju ma wzmocnić nowy program dla Polski Wschodniej.

Jak podkreślała minister Jarosińska-Jedynak, program wpisuje się w unijne cele polityki spójności, którymi są: bardziej inteligentna Europa, przyjazna dla środowiska, lepiej skomunikowana i silniejsza w wymiarze społecznym.

11 miliardów 400 mln złotych to kwota budżetu nowego programu dedykowanego wschodnim województwom na lata 2021-2027 i jest to – jak powiedziała pani minister – jedyny program, który ma większą pulę środków w porównaniu do poprzedniej perspektywy.

Priorytety programu dotyczyć będą następujących obszarów wsparcia:

  1. Przedsiębiorczość i Innowacje – 500 mln euro
  2. Energia i klimat – 810 mln euro
  3. Spójna sieć transportowa – 930 mln euro
  4. Kapitał społeczny oraz usługi uzdrowiskowe – 230 mln euro

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to pierwszy program krajowy, który rozpoczął konsultacje społeczne. W III kwartale, w okolicach okolice września ministerstwo chce przekazać uzgodniony dokument do negocjacji Komisji Europejskiej. Uwagi można składać m.in. poprzez formularz dostępny na stronie ministerstwa pod linkiem: https://www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje.

– Chcemy, żeby ten program odpowiadał na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii covid-19 – zakończyła swoją prezentację minister Jarosińska-Jedynak.

Konsultacje społeczne nowego programu dla Polski Wschodniej są połączone z konsultacjami prognozy oddziaływania na środowisko i potrwają do 8 kwietnia. Program i prognoza są udostępnione na portalu Funduszy Europejskich i w serwisie programu Polska Wschodnia, gdzie można także znaleźć wszystkie potrzebne informacje dotyczące programu.

Źródło: www.umwp.podkarpackie.pl

Foto: www.gov.pl