fbpx

Polski Ład pod lupą komisji ds. finansów publicznych ZWRP

droga
Obradowała Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP
17 czerwca 2021
wideokonferencja
Edu Polskie Regiony. Koszty egzekucyjne w egzekucji administracyjnej
23 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Polski Ład pod lupą komisji ds. finansów publicznych ZWRP

pieniądze

Komisja ds. finansów publicznych Związku Województw RP oceniła rządowy program społeczno-gospodarczy „Polski Ład”.

W stanowisku przyjętym 17 czerwca br. komisja wnosi o wprowadzenie mechanizmu rekompensaty wyrównującej ubytek dochodów własnych województw w celu utrzymania ich zdolności finansowej umożliwiającej pełną realizację zadań na dotychczasowym poziomie.

Samorządy województw proponują również, aby sposób naliczania oraz kryteria przyznawania części inwestycyjnej, o której mowa w programie „Polski Ład” został uzgodniony oraz przyjęty przez stronę samorządową w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ponadto, z punktu widzenia samorządów województw istotne jest dla zachowania równowagi budżetu wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, aby dochody otrzymane z subwencji inwestycyjnej były zakwalifikowane jako dochody bieżące, podobnie jak to ma miejsce w przypadku środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań drogowych.

Polski Ład komisja finansów