fbpx

Obradowała Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

morze żaglówka
Polskie Wakacje. Odliczamy dni do startu letniej edycji kampanii ZWRP
15 czerwca 2021
pieniądze
Polski Ład pod lupą komisji ds. finansów publicznych ZWRP
17 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Obradowała Komisja ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP

droga

11 czerwca odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury, Polityki Regionalnej oraz Środowiska ZWRP.

Wśród tematów poruszonych podczas spotkania znalazła się m.in. budowa obwodnic. Beata Leszczyńska, zastępca Dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury przedstawiła informację o naborze na budowę obwodnic, które powstaną w sieci dróg wojewódzkich ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jak mówiła, łączny koszt realizacja zadań, które zostały w tym naborze zgłoszone to ok. 5,2 mld zł, z czego ok. 3,5 mld zł przypada na samorządy województw. W obecnej chwili w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace nad weryfikacją wniosków.

Resort na początku przygotuje listę rankingową złożoną z różnych wniosków, które w następnej kolejności zostaną przekazane do Premiera w celu zatwierdzenia i po tym dopiero będą podpisywane umowy i uruchomiane środki związane z realizacją zadania.

Członkowie komisji rozmawiali także na temat funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD-ów). Problemem są m.in. braki podwyżek za opłaty za egzaminy, braki kadrowe wśród egzaminatorów

W porządku obrad znalazły się także problemy w funkcjonowaniu elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W tej części spotkania uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska: Dominika Tocka oraz Sebastian Sękalski.

Reprezentanci regionów wskazali najważniejsze problemy, z jakimi borykają się urzędy marszałkowskie takimi jak: brak załączników w module sprawozdawczym, brak możliwości wygenerowania danych  prowadzanych do systemu, brak informacji o statusie wysyłki materiału, brak możliwości filtrowania danych, brak możliwości złożenia korekty przez marszałków, błędne agregowanie danych od gmin.

Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska wyjaśnili, że mają świadomość niedociągnięć systemu i intensywnie pracują nad tym, aby im zaradzić. Wynika to m.in. z tego, że system informatyczny jest nowy i wymaga udoskonaleń.