fbpx
Wyższe dotacje dla zachodniopomorskich Zakładów Aktywności Zawodowej
1 stycznia 2024
Wystartowała jubileuszowa edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną Pomorza Zachodniego
Wystartowała jubileuszowa edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną Pomorza Zachodniego
14 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Pomorze Zachodnie stawia na moc z OZE

Pomorze Zachodnie stawia na moc z OZE

Na terenie Pomorza Zachodniego wyprodukowano największą ilość energii elektrycznej z OZE w kraju. Województwo zachodniopomorskie praktycznie produkuje tyle energii odnawialnej, ile zużywa. Wynik 98,2% to najlepszy rezultat wśród regionów. Kolejne miejsca zajęły województwa: warmińsko-mazurskie (52,6%), kujawsko-pomorskie (45,7%) i pomorskie (44,6%).

Dane w zakresie wykorzystywania OZE w produkcji energii elektrycznej pochodzą z ostatniej publikacji Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Opracowana karta charakterystyki energetycznej zawiera informacje o przestrzennym rozmieszczeniu odnawialnych źródeł energii, ich mocy oraz ilości wytwarzanej energii. To dane za II kwartał 2023 r. Dokument ukazuje także rozwój energetyki odnawialnej w regionie na tle pozostałych województw oraz stan energetyki w poszczególnych gminach i powiatach Pomorza Zachodniego. Jest to możliwe dzięki współpracy RBGP zawiązanej z Urzędem Regulacji Energetyki, jak i z operatorami sieci dystrybucyjnej Enea oraz Energa.

Jednym z analizowanych punktów jest część dotycząca produkcji energii elektrycznej z OZE. Produkcja energii elektrycznej w 2022 roku wyniosła 6 100 GWh. Ten wynik to 16,2% produkcji krajowej.

– Możemy pochwalić się najlepszym wynikiem w kraju pod względem produkcji energii elektrycznej z OZE. Województwo zachodniopomorskie produkuje już prawie tyle energii odnawialnej, ile zużywa ogółem. To również doskonały punkt wyjścia do planowania i budowy rozwiązań, w tym w oparciu o magazyny energii wykorzystujące najnowsze rozwiązania technologiczne np. wodorowe – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Moce instalacji na Pomorzu Zachodnim

Moc elektryczna instalacji OZE powyżej 50 kW w WZ na tle innych województw z podziałem na technologie – instalacje fotowoltaiczne, instalacje biogazowe, instalacje biomasowe, elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe na lądzie również plasują województwo zachodniopomorskie na pozycji lidera. Region w dalszym ciągu utrzymuje pozycję lidera w zakresie łącznej mocy zainstalowanej w koncesjonowanych oraz rejestrowanych instalacjach OZE (bez uwzględniania mikroinstalacji), przed województwami wielkopolskim (2 264 MW), pomorskim (1 665 MW) i kujawsko-pomorskim (1 486 MW). Moc instalacji powyżej 50 kW osiągnęła 2 827 MW, co stanowi 17,9% mocy zainstalowanej w kraju.

W karcie podane są także dane dotyczące mocy instalacji OZE w gminach i powiatach. Zdecydowanym liderem jest gmina wiejska Darłowo z mocą instalacji przekraczającą 258,6 MW. Kolejne miejsca zajmują gminy Malechowo (192,4 MW) i Postomino (167,5 MW). Liderem w zakresie instalacji biomasowych jest gmina Szczecin (91,5 MW), a instalacji fotowoltaicznych gmina Polanów (34,9 MW).

– Pozyskane dane dotyczące OZE przekształcamy w informację przestrzenną, to z kolei pozwala na obrazowanie sytuacji nie tylko na poziomie regionalnym, ale również na poziomie powiatów, gmin, ich związków czy obszarów funkcjonalnych. To bardzo ważne, aby samorządy miały możliwość planowania i budowy optymalnych, dopasowanych rozwiązań energetycznych, często o zasięgu ponadlokalnym, w oparciu o aktualną i przestrzennie zlokalizowaną informację – mówi dyrektor RBGP Województwa Zachodniopomorskiego Leszek Jastrzębski.

Wyjątkowym i ciekawym komponentem prowadzonego przez RBGP monitoringu, bo nieosiągalnym w ogólnie dostępnych statystykach, jest zestawienie mocy mikroinstalacji OZE w gminach. Karta ilustruje aktualny stan – liczbę i moc mikroinstalacji, również w formie rankingu gmin i powiatów. Warto zauważyć, że łączna moc tych ponad 41 tysięcy mikroinstalacji to ponad 330 MW, czyli wielkość kilku dużych farm wiatrowych i do tego rozlokowanych tam, gdzie blisko są odbiorcy produkowanej przez nie energii elektrycznej.

Więcej informacji i aktualizowane w cyklu kwartalnym karty charakterystyki energetycznej WZ dostępne są na stronie internetowej RBGP http://rbgp.pl/publikacje/energetyka/

źródło: wzp.pl