fbpx

Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 – podsumowanie 2021 r.

„Ambasador Województwa Lubelskiego”. Można zgłaszać kandydatury
23 grudnia 2021
Lubelskie z dodatkowymi milionami euro z instrumentu REACT-EU
11 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 – podsumowanie 2021 r.

Programy polityki zdrowotnej są jednymi z głównych instrumentów, które w istotny sposób wpływają na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców regionu. Samorząd Województwa Lubelskiego, wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkańców, od lat uczestniczy w kreowaniu regionalnej polityki zdrowotnej, finansuje szereg programów profilaktycznych wśród, których jest Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021. Dzisiaj w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja podsumowująca wyniki Programu, który realizowany był w roku 2021 przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie (WOMP). W wydarzeniu wzięli udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Dyrektor WOMP w Lublinie dr Anna Rutczyńska-Rumińska.

 

– Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystykach onkologicznych. Biorąc pod uwagę płeć, problem dotyka częściej kobiet niż mężczyzn, jednak jak pokazują dane liczba zachorowań wciąż wzrasta. Dlatego w trosce o mieszkańców naszego województwa stawiamy na profilaktykę – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

– W Polsce, co roku notujemy kilkanaście tysięcy nowych zachorowań na raka skóry. Te przypadki, ze względu na późne rozpoznanie, mają gorsze rokowania. Chcemy zachęcić do udziału w programach profilaktycznych, bo to właśnie dzięki nim szanse na wyleczenie znacząco wzrastają – dodała Dyrektor WOMP w Lublinie dr Anna Rutczyńska-Rumińska.

 

Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 obejmował swoimi działaniami populację pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego, zarówno pracujących, uczących się, jak i emerytów, rencistów, czy bezrobotnych. W programie uczestniczyły 1802 osoby, a jego łączny koszt wyniósł 105 417,00 zł.

 

W ramach I etapu realizowane były działania edukacyjne, które miały na celu rozpowszechnienie informacji dotyczących nowotworów skóry (szczególnie czerniaka), czynników ryzyka (w tym promieniowania UV), niepokojących objawów i podkreślenia roli samoobserwacji. W II etapie uczestnicy mieli możliwość skorzystania z badania dermatologicznego z oceną dermatoskopową znamion. W ramach badania, każdy uczestnik miał wykonywaną dermatoskopię, tj. nieinwazyjne badanie mikroskopowe powierzchni skóry.

 

W wyniku przeprowadzonych badań w 44 przypadkach zaistniało podejrzenie czerniaka (2,44%), u 10 osób zaistniało podejrzenie innych nowotworów złośliwych skóry, w tym raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego.