fbpx

„Ambasador Województwa Lubelskiego”. Można zgłaszać kandydatury

Spotkanie Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego
23 grudnia 2021
Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 – podsumowanie 2021 r.
3 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

„Ambasador Województwa Lubelskiego”. Można zgłaszać kandydatury

Ruszył nabór kandydatów do XXIII edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2021. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest przez Województwo Lubelskie osobom, instytucjom i firmom, które w ciągu minionego roku poprzez swoją działalność, wniosły szczególny wkład w promocję regionu w kraju lub za granicą. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 stycznia.

Województwo lubelskie ma już 72 Ambasadorów. Ten tytuł przyznawany jest od 1999 roku w trzech kategoriach – osobie, instytucji i firmie, za istotny wkład w promocję Lubelskiego. Wśród nagrodzonych w poprzednich latach są m.in.: Budka Suflera, Anna Dąbrowska, Krzysztof Cugowski, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Zakłady Azotowe Puławy S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Podczas tegorocznej gali ta prestiżowa statuetka trafiła do Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie prof. dr n. med. Krzysztofa Tomasiewicza (w kategorii osoba), Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (w kategorii instytucja), a także do Fabryki Cukierków PSZCZÓŁKA Sp. z o.o. w Lublinie (w kategorii firma).

Tytułem „Ambasador Specjalny Województwa Lubelskiego 2020” wyróżnione zostały również uczestniczki Olimpiady w Tokio:

  • Małgorzata Hołub – Kowalik (sztafeta 4×400 metrów)

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS Lublin

  • Malwina Kopron (rzut młotem) Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego UMCS Lublin
  • Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) Klub Wspinaczkowy Kotłownia Lublin

 

– Tytuł Ambasadora to wyraz naszej wdzięczności za promowanie regionu na arenie krajowej i międzynarodowej. Docenienie osiągniętych sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych, gospodarczych, ale także tych w działalności społecznej – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

 

Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządu terytorialnego (rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe

i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko, bądź nazwę instytucji lub firmy, datę założenia (w przypadku firmy, instytucji) oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna). Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej. Oba dokumenty trzeba przesłać na adres: ambasador@lubelskie.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (81) 44 16 798, (81) 44 16 785.

 

Wyboru laureatów dokona kapituła w skład, której wchodzi zarząd województwa lubelskiego, wojewoda lubelski, przewodniczący sejmiku województwa oraz przedstawiciele lubelskich mediów.

 

Nowych „Ambasadorów Województwa Lubelskiego” za rok 2021 poznamy podczas uroczystej gali, 26 lutego 2022 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.