fbpx

Spotkanie Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

O deinstytucjonalizacji opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w Łódzkiem
22 grudnia 2021
„Ambasador Województwa Lubelskiego”. Można zgłaszać kandydatury
23 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Spotkanie Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego

21 grudnia br. odbyło się III posiedzenie Grupy wspierającej prace nad przygotowaniem Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027

Głównym tematem spotkania było przedstawienie stanu prac nad programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Z ramienia Związku Województw RP w posiedzeniu uczestniczył Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP.

Zarząd Województwa Lubelskiego powołał Grupę w marcu 2021 r. W jej skład wchodzi w sumie 80 osób, w tym: przedstawiciele strony rządowej, samorządowcy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, organizacje otoczenia biznesu, środowiska naukowe oraz instytucje o charakterze regionalnym. Do zadań tego gremium należy w szczególności:

  • wypracowanie celów i zakresów programów uwzględniających efekty dotychczasowych prac poświęconych celom polityki spójności, efekty negocjacji pakietu legislacyjnego na lata 2021-2027 oraz uzgodnienia dotyczące Wspólnych Ram Finansowych,
  • uzgodnienia wspólnych rozwiązań dla właściwych dokumentów programowych,
  • zapewnienie komplementarności inwestycji polityki spójności zapisanych w krajowych i regionalnych programach i ich zgodności z celami krajowych i europejskich dokumentów strategicznych,
  • zapewnienie komplementarności programów polityki spójności z innymi instrumentami UE i Krajowym Planem Odbudowy.

Foto główne: II posiedzenie Grupy, sierpień 2021 r., www.rpo.lubelskie.pl