fbpx

Lubelskie z dodatkowymi milionami euro z instrumentu REACT-EU

Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 – podsumowanie 2021 r.
3 stycznia 2022
Rozwój lubuskich instytucji kultury
11 stycznia 2022
Pokaż wszystkie

Lubelskie z dodatkowymi milionami euro z instrumentu REACT-EU

Dzięki staraniom Zarządu Województwa Lubelskiego Komisja Europejska (KE) wydała decyzję, na podstawie której region otrzyma blisko 26 mln euro. Zatwierdzenie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) pozwala na specjalną, dodatkową formę wsparcia przeznaczoną na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami COVID-19.

Pozytywna opinia KE

Pod koniec listopada 2021 r. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski otrzymał pismo od Normundsa Popensa, Zastępcy Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, informujące o tym, że województwo lubelskie może kontynuować negocjacje w sprawie zmiany programu i wprowadzenie instrumentu REACT-EU. Sprawy nabrały błyskawicznego tempa – już 2 grudnia 2021 r. Komitet Monitorujący RPO WL zajął się projektem zmienionego programu, a dzień później (3 grudnia 2021 r.) dokument został zatwierdzony przez zarząd województwa. Następnie program został przekazany do Komisji Europejskiej. Pozytywną decyzję w przedmiotowej sprawie Komisja Europejska przedstawiła 3 stycznia br.

 

– Cieszę się, że pozyskaliśmy dodatkowe pieniądze unijne dla naszego regionu. To bardzo ważne wsparcie. Dzięki tym funduszom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po nowoczesną energetykę, a służba zdrowia, zainwestować w leczenie i rehabilitację postcovidową – podkreśla marszałek Jarosław Stawiarski.

 

Odnawialne Źródła Energii

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu wsparcia dla przedsiębiorców jeszcze w styczniu br. zostanie ogłoszony przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki RPO WL 2014-2020, zaś wnioski o dofinansowanie do LAWP-u będzie można składać już w lutym br. O środki unijne będą mogli się starać inwestorzy, którzy planują budowę lub rozbudowę instalacji służącej do produkcji energii z OZE, a także głęboką termomodernizację budynków.

Na to działanie przeznaczonych jest prawie 20,5 mln euro. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WL na lata 2014-2020 na 2022 rok został opublikowany na stronie rpo.lubelskie.pl.

 

Zdrowie

Sektor ochrony zdrowia będzie mógł liczyć na środki, które umożliwią poprawę jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie (WOMP). Placówka chce m.in. rozbudować i stworzyć pracownie terapii oddechowej, echokardiograficznej i psychologicznej. Ponadto, poszerzona zostanie działalność rehabilitacyjna o świadczenia z zakresu terapii pacjentów, którzy mieli ciężki przebieg zakażenia koronawirusem. Projekt, który planuje zrealizować WOMP jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z pandemii SARS-COV-2. Na to wsparcie przeznaczonych zostanie ok. 5,5 mln euro.

 

Instrument REACT-EU

Wyżej wymienione działania realizowane będą w ramach dodatkowej alokacji dla Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jej celem jest finansowanie działań związanych z odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19, przede wszystkim poprzez realizację strategicznych celów Unii Europejskiej. Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej jest odpowiedzią na przeprowadzenie skutecznych negocjacji zarządu województwa w tym zakresie.