fbpx

Radni wybrali marszałka i zarząd województwa opolskiego

Dobre wieści dla mieszkańców największego opolskiego osiedla
Dobre wieści dla mieszkańców największego opolskiego osiedla
10 czerwca 2024
Lokalne Centrum Biznesu w Brzegu
Lokalne Centrum Biznesu w Brzegu
23 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Radni wybrali marszałka i zarząd województwa opolskiego

Po ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach tych wyborów, marszałek Andrzej Buła został wybrany na posła do PE i utracił tym samym członkostwo w zarządzie województwa.

Dlatego też, na wniosek radnych, na 12 czerwca przewodniczący sejmiku Rafał Bartek zwołał nadzwyczajną sesję sejmiku, w programie której znalazł się wybór Marszałka Województwa Opolskiego, ale także przyjęcie rezygnacji i zwolnienie z pełnienia obowiązków wszystkich pozostałych członków zarządu i wybór nowego zarządu województwa. To konieczność wynikająca z obowiązujących przepisów prawnych.

Na początku sesji radni podziękowali już byłemu marszałkowi Andrzejowi Bule, który pełnił tę funkcję przez ponad dwie kadencje. – Mamy świadomość jaką wartością dla naszego regionu jest to, że jego głos będzie tak dobrze słyszalny teraz w Brukseli – mówił przewodniczący Rafał Bartek. Andrzej Buła też dziękował radnym i podkreślał, że się nie żegna. – Mówię tylko do zobaczenia, bo na pewno okazji do współpracy nie zabraknie – dodawał.

W związku z faktem wygaśnięcia mandatu radnego i byłego marszałka, radni przyjęli w poczet radnych Katarzynę Juranek-Mazurczak, która na początek swojej samorządowej pracy złożyła ślubowanie.

Później, w imieniu koalicji, radny Bogusław Wierdak przedstawił sylwetkę Szymona Ogłazy – kandydata na marszałka województwa. Szymon Ogłaza od listopada 2015 roku pracuje w samorządzie województwa – wtedy objął funkcję członka zarządu województwa opolskiego, którą pełnił do tej pory. Przez te lata w zarządzie zajmował się m.in. infrastrukturą, gospodarką oraz polityką regionalną i przestrzenną. W czasie pełnienia przez niego tej funkcji nadzorował m.in. opracowanie strategii rozwoju województwa opolskiego do 2030 roku oraz wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich. – Przez te bez mała dziewięć lat bardzo dobrze poznał wszystkie sprawy, jakimi zajmuje się samorząd województwa, ma nie tylko ogromną wiedzę w tej dziedzinie, ale i niebagatelne doświadczenie – mówił Bogusław Wierdak.

W tajnym głosowaniu radni stosunkiem głosów 20 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące się, wybrali Szymona Ogłazę na marszałka regionu. Dziękując za wybór Szymon Ogłaza dziękował przede wszystkim rodzinie, ale także przyjaciołom i znajomym, a także Andrzejowi Bule. – Państwo doskonale wiedzą, że to nie przewrót, ale sukcesja i kontynuacja, autorska kontynuacja. W sierpniu chcemy przedstawić wraz z zarządem kierunki rozwoju regionu na najbliższe pięć lat – mówił nowy marszałek.

Następnie radni przyjęli rezygnację członków zarządu województwa, a nowy marszałek przedstawił swoje propozycje do zarządu, który będzie pracował pod jego kierownictwem. Nie było zaskoczenia – to pełniący do tej pory te funkcje wicemarszałkowie Zuzanna Donath-Kasiura i Zbigniew Kubalańca oraz dotychczasowy członek zarządu Robert Węgrzyn. W kolejnych głosowaniach ponownie zostali wybrani na te funkcje uzyskując: Zuzanna Donath-Kasiura (19 głosów), Zbigniew Kubalańca ( 21 głosów) i Robert Węgrzyn ( 18 głosów za).

Do obsadzenia pozostaje jeszcze jedno miejsce w zarządzie województwa. Jak informował marszałek Szymon Ogłaza, to funkcja drugiego członka zarządu zostanie uzupełniona w ustawowym czasie.

opolskie.pl