fbpx
Marcin Podgórski
O gospodarce odpadami
15 grudnia 2020
posiedzenie komisji
Obradowała Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP
16 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Rozmowy z rządem na bieżące tematy

wideokonferencja

11 grudnia br. z inicjatywy wicepremiera Jarosława Gowina i senatora Zygmunta Frankiewicza odbyło się zdalne spotkanie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ministrem finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeuszem Kościńskim.

Uczestnicy rozmawiali na temat stanu finansów JST. Każda z korporacji samorządowych miała okazję do przedstawienia problemów, z którymi musi się teraz mierzyć.

Z ramienia ZWRP w spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Berezowska, skarbnik województwa dolnośląskiego oraz Jakub Mielczarek. dyrektor Biura Związku Województw RP. Dyrektor zwrócił uwagę na potrzebę alokacji środków z REACT-EU z podziałem na regiony oraz pilną potrzebę uzgodnień Umowy Partnerstwa oraz linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnymi a krajowymi. W imieniu samorządu województwa mazowieckiego wspomniał także o niepokojących informacjach dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Chodzi o to, że Warszawa oraz okoliczne powiaty nie będą brane pod uwagę w rozdziale funduszy z RPO w kolejnej perspektywie unijnej.

Jakub Mielczarek podziękował też stronie rządowej za możliwość ubiegania się przez samorządy województw o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o co ZWRP zabiegał na forum KWRiST. Ze względu na to, że nie wszystkie regiony otrzymały wsparcie w ostatnim rozdaniu, przedstawiciel ZWRP apelował o większe wsparcie w kolejnej turze naboru.

Senator Zygmunt Frankiewicz przedstawił samorządową propozycję podziału VAT na projekty inwestycyjne dla samorządów. Propozycja spotkała się z pozytywną opinią ze strony rządowej, jako możliwa do wdrożenia w ramach obowiązujących przepisów, jednak wymagająca dalszych uzgodnień.