fbpx

Obradowała Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

wideokonferencja
Rozmowy z rządem na bieżące tematy
16 grudnia 2020
praca zdalna
Forum Bankowo – Samorządowe 2020 już jutro
17 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Obradowała Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ZWRP

posiedzenie komisji

15 grudnia br. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Związku Województw RP.

Obradom przewodniczył Antoni Konopka, przewodniczący Komisji, wicemarszałek województwa opolskiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: Wojciech Skowyrski, dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz Grzegorz Szymoniuk, dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Przedstawili oni informację na temat planowanych oraz już wykonanych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką wodną.

Od 1 stycznia 2018 r. zadania województw dotyczące gospodarki wodnej, kwestie związane z melioracją i bezpieczeństwem przeciwpowodziowym przejęło Państwowe Gospodarstwo Wodne. Stanowi to istotną część związaną z planem zagospodarowania przestrzennego i strategią województw.

Samorządy województw nie brały udziału w konsultacjach planów inwestycyjnych, tymczasem przedstawiciele polskich regionów mieli wiedzę na temat przyszłych inwestycji. Dyrektor Grzegorz Szymoniuk odniósł się do zadań realizowanych w nowej perspektywy finansowej. Wody Polskie liczą na ujęcie zadań w jak największej perspektywie źródeł finansowania. Mają nadzieję, że nadal będą mogły skorzystać z regionalnych programów operacyjnych województw. Dyrektorzy odnieśli się również do procesu konsultacji społecznych planu przeciwdziałania skutkom suszy. Plan ten zostanie przyjęty w drodze rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Dyrektor Wojciech Skowyrski wskazał listę zadań wyłonionych z procesu konsultacji ze środowiskami lokalnymi.

Ponadto członkowie Komisji wysłuchali informacji przedstawicielki Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej – Joanny Gierulskiej na temat Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027. Joanna Gierulska omówiła kwestie dodatkowego wsparcia w ramach gospodarki wodno-ściekowej.

Następne spotkanie Komisji odbędzie się w styczniu.