fbpx
pieniądze
O dochodach JST w Senacie
14 grudnia 2020
wideokonferencja
Rozmowy z rządem na bieżące tematy
16 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

O gospodarce odpadami

Marcin Podgórski

14 grudnia odbyło się pierwsze zdalne spotkanie zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami powołanego przez ministra klimatu i środowiska a Michała Kurtykę.

W spotkaniu wziął udział Jacek ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska a takze przedstawiciele samorządów.

Uczestnicy posiedzenia omówili priorytetowe zagadnienia, którymi powinien zająć się nowoutworzony zespół. Głos Związku Województw RP reprezentował Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jako priorytet samorządów województw wskazał udrożnienie procedur dotyczących wydawania decyzji odpadowych.

Marzena Berezowska, dyrektor Departamentu Gospodarowania Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przedstawiła planowany harmonogram prac zespołu na najbliższy rok. Resort planuje aktywność zespołu doradczego w zespołach roboczych w styczniu oraz lutym, gdzie przygotowane zostaną propozycje rozwiązań legislacyjnych. Ostateczne prace zespołów roboczych mają zakończyć się w sierpniu 2021 r. Następnie wyniki prac zostaną poddane analizie merytorycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Planowany termin zakończenia prac zespołu doradczego to grudzień 2021 r.