fbpx

Webinar Nowe wyzwania w administracji publicznej

XVII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST
XVII Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST
11 czerwca 2024
Trwają zapisy na konferencję poświęconą Koncepcji Rozwoju Kraju 2050
18 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Webinar Nowe wyzwania w administracji publicznej

Administracja publiczna w Polsce przechodzi dynamiczną cyfryzację, wynikającą z presji na stałe podnoszenie efektywności i oczekiwań obywateli w zakresie e-usług. To z kolei przekłada się na potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji – stąd pomysł na zorganizowanie konferencji skierowanej do osób odpowiedzialnych w urzędach za komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji, zarządzanie dokumentacją czy usprawnienie procesów. Odbędzie się ona już 13 czerwca 2024 w formule online, a ZWRP jest partnerem wydarzenia.

Cyfryzacja zakłada poprawę efektywności procesów, wprowadzanie automatyzacji tam, gdzie to możliwe. Jednocześnie proces cyfryzacji dotyka nie tylko relację urząd – obywatel, ale także strefę wewnętrzną administracji. Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego staje przez wyzwaniem przeobrażenia wewnętrznej organizacji tak, aby dostosować się do nowych, cyfrowych realiów pracy. Działania ustawodawcy nie pozostawiają wyboru i należy podejmować konkretne i przemyślane działania w zakresie informatyzowania oraz cyfrowania urzędów.

 Z myślą o tych wyzwaniach w ramach konferencji przewidziano wystąpienia m.in.:

Adama Parysza – Wdrożeniowca systemów klasy EZD, trenera i archiwisty „EZD i e-Doręczenia: kamienie milowe elektronizacji obiegu dokumentów w podmiocie„.

(Podczas wystąpienia prelegent omówi następujące punkty: 1. Jak przygotować się do wdrożenia eDoręczeń i EZD?; 2. Na co w szczególności zwrócić uwagę?; 3. Jak radzić sobie z wdrożeniem w dobie niepewności prawnej związanej z wdrożeniami?; 4. Ryzyka i szanse związane z elektronizacją; 5. Przykłady wdrożeń-case studies)

Jędrzeja Gizickiego – Założyciela i CEO, Provider Group „SmartCUW – Elektroniczny Obieg Dokumentów Finansowych i Kancelaryjnych w Jednostkach Administracji Publicznej„.

(SmartCUW to nowoczesny, prosty i intuicyjny system, który znacząco usprawnia przepływ dokumentów finansowych w Centrach Usług Wspólnych (CUW) oraz JST. Wypracowany we współpracy z jednym z najprężniej działających CUW w Polsce, SmartCUW jest w pełni zautomatyzowany, co skraca czas opisu i akceptacji dokumentów. System zastępuje i znacząco usprawnia tradycyjną „obiegówkę”, eliminuje konieczność fizycznego przekazywania dokumentów między jednostkami budżetowymi a centralną księgowością oraz daje możliwość integracji z oprogramowaniem Finansowo-Księgowym. SmartCUW zarządza dokumentami kosztowymi i sprzedażowymi, zapewniając zgodność z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Dzięki integracji z zewnętrznymi systemami, automatyzacji, bezpieczeństwu i intuicyjności obsługi, SmartCUW znacząco poprawia efektywność administracji publicznej, redukując koszty operacyjne oraz ryzyko błędów. Prelekcja przedstawi główne funkcje systemu, korzyści z jego wdrożenia oraz przykłady sukcesów w praktyce)
 
Piotra Nepelskiego – Radcy prawnego, Managing Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.J., który poprowadzi wystąpienie: „Wytyczne UZP dot. zamawiania systemów IT przez sektor publiczny„.

Alicji Zajączkowskiej – Starszej Kierowniczki Projektu, Zespół Polityk, Strategii i Rozwoju Chmury, Centralny Ośrodek Informatyki „Zamówienia centralne na usługi Publicznej chmury obliczeniowej dla jednostek administracji publicznej.”

(W związku z realizacją Projektu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 2.1 „Wysoka Dostępność i jakość e-usług publicznych” zostały zawarte dwie umowy ramowe przez Centralnego Zamawiającego Centrum Obsługi Administracji Rządowej na dostawę pakietu biurowego w ramach umowy MPSA oraz na oprogramowania antywirusowego. Umowy ramowe dają Jednostkom jako Zamawiającym (czyli w myśl tego porozumienia podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1 Uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”), możliwość zawierania umów wykonawczych i zamawiania oprogramowania wyspecyfikowanego w umowach ramowych. Podczas prelekcji przedstawię korzyści i sposób korzystania z zamówień centralnych na usługi Publicznej chmury obliczeniowej, aktualny katalog usług oraz portfolio nowych umów ramowych.)

Katarzyny Zajkowskiej – Dyrektorki Departamentu e-Doręczeń w Centralnym Ośrodku Informatyki. Wystąpienie: „e-Doręczenia – cyfrowa rewolucja w urzędach? Wyzwania wynikające z wdrażania nowych narzędzi cyfrowych w urzędach„.

(Z czym wiąże się wprowadzenie doręczeń elektronicznych w polskiej administracji? Czy polskie urzędy są na to gotowe? Jak przeprowadzić wdrożenie systemu na tak szeroką skalę? Na te oraz inne pytania odpowiem podczas swojego wystąpienia.)

Krystiana Tomasika – Associate w zespole Intellectual Property / Telecommunications, Media, and Technology kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k., który wystąpi z prezentacją „Cyberbezpieczeństwo w świetle zmian wynikających z dyrektywy NIS2 i jej implementacji„.

(W ramach wystąpienia zostanie poruszona kwestia zmian wprowadzanych dyrektywą NIS2. Omówiony zostanie cel dyrektywy, jej zakres podmiotowy i nałożone obowiązki. Krótko wyjaśnione zostanie czym jest KSC i jaki ma związek z NIS2. Przedstawione będą najważniejsze terminy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie. Wskazane zostaną również przykładowe formy cyberataków.)

 Oprócz powyższych podczas konferencji zostaną poruszone kwestie, takie jak:
– Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej
– Bezpieczeństwo danych i informacji
– Rozwiązania wspierające bezpieczeństwo IT instytucji
– Biometria w administracji publicznej
– Kluczowe obszary współpracy samorządów i rządu związane z procesami informatyzacji państwa
– Niezawodność infrastruktury informatycznej (serwery, routery, sieci teleinformatyczne)
– Wykorzystanie potencjału sieci szerokopasmowych
– Rola technologii cloud computing – realna szansa czy zagrożenie?
– Usługi data center
– Systemy informatyczne wykorzystywane w urzędzie (kadrowy, Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, CRM, CMS, magazynowy)
– Systemy wspierające komunikację (infokioski, zintegrowana komunikacja, komunikacja bezprzewodowa, wirtualni doradcy na stronach internetowych, portale korporacyjne, telefonia VOIP, telekonferencje)
– Praktyka wdrażania SMART CITY
– Aspekty prawne
– Audyty i szkolenia

 Konferencja jest organizowana przede wszystkim z myślą o przedstawicielach administracji publicznej, odpowiedzialnych za:

  • teleinformatykę
  • planowanie i zakup infrastruktury
  • bezpieczeństwo IT, danych, informacji
  • komunikację i usprawnienie dostępu obywateli do informacji
  • zarządzanie dokumentacją
  • usprawnienie procesów
  • przetargi
  • kwestie finansowe i organizacyjne
  • zarządzanie kadrami

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja pod tym linkiem https://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-233

Organizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Rozwoju Biznesu.