fbpx

Wysłuchania – nowa perspektywa finansowa

Niepodległa udostępnia bezpłatnie wielkoformatową animację przypominającą bohaterów śląskich
27 kwietnia 2021
flaga Polski
Moja flaga
28 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Wysłuchania – nowa perspektywa finansowa

wideokonferencja

Zachęcamy do wzięcia udziału w wysłuchaniach projektów programów, z których finansowane będą działania z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (+2) w Polsce.

Jest to kluczowy moment i możliwość realnego wpływu na ostateczny kształt dokumentów, dlatego też tak ważne jest zaakcentowania głosu każdego środowiska, w tym podmiotów społeczeństwa obywatelskiego (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania i grup deforyzowanych), biznesu, przedsiębiorczości społecznej, organizacji pracowników i pracodawców oraz administracji i nauki.

Wydarzenia są realizowane w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar). Jest to forma uzupełniająca względem innych form konsultacji prowadzonych przez rząd w tej sprawie. We wszystkich spotkaniach swój udział zapowiedziała strona rządowa, w tym przedstawiciele kluczowych resortów.

Uwaga! Zgłoszenia udziału dot. zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów), są zamykane 48h przed terminem danego wysłuchania publicznego.

Najbliższe wysłuchania:

• Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 29 kwietnia 2021 (czwartek)
Zgłoszenia do 27 kwietnia (wtorek), godz. 10:00 – link
https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-dla-polski-wschodniej
Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.
Program realizowany będzie na terenie następujących województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region mazowiecki regionalny (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających),

 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy UE – 30 kwietnia 2021 (czwartek)
  Zgłoszenia do 29 kwietnia (wtorek), godz. 10:00 – link:
  https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/pomoc-techniczna
  Celem programu jest zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym.
  Zakłada się m.in. zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie i wsparcie wdrożenia instrumentów rozwoju terytorialnego;
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – 13 maja 2021 (czwartek)
  Zgłoszenia do 11 maja (wtorek), godz. 10:00 – link:
  https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-na-rozwoj-cyfrowy
  Zakładane cele:
  – budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce
  – udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców;
  – zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji; wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczenstwa dla samorządów i przedsiębiorców.
  – rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych.
  Pandemia COVID-19 pokazała jak istotny jest szybki rozwój ww. obszarów dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw w czasie tego typu zagrożeń. To dzięki procesowi cyfryzacji możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, a także robienie zakupów czy załatwianie spraw w banku bez wychodzenia z domu.

  Sygnalizujemy, że kolejne terminy wysłuchań projektów programów krajowych są obecnie w trakcie uzgodnień z MFiPR:
  •  Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
  •  Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  •  Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
  •  Program RYBY
  •  Program Pomoc Żywnościowa

  Realizatorem cyklu wysłuchań są Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej pod patronatem Podkomitetu KUP ds. rozwoju partnerstwa.

Odbyły się już:

 1. Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia 2021 r. (środa)
  https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki
 2. Projekt Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, 7 kwietnia (środa). Zachęcamy do obejrzenia wysłuchania i ciekawych wystąpień:
  https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/umowa-partnerstwa
 3. oraz cykl 5 wysłuchań publicznych dot. projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego.

https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl

Daj się wysłuchać!

Transmisję będzie można oglądać (oprócz aplikacji ZOOM) także na stronie www.wysluchania-nowaperspektywa.pl
oraz na kanałach YT OFOP i Ministerstwa, a także w profilu wydarzenia na Facebook’u: https://fb.me/e/OAAzX4cA