fbpx
Gala Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Rzeszowie
18 listopada 2022
Konferencja Województwo podkarpackie w warunkach zmieniającego się otoczenia geopolitycznego
28 listopada 2022

Rozmowy, debaty, spotkania, ale też ciekawe wnioski na przyszłość – tak pokrótce można podsumować siódmą już edycję Kongresu 590, który miał miejsce na Podkarpaciu. Nie zabrakło rozmów na tematy związane ze współczesnymi wyzwaniami w zakresie – bezpieczeństwa, gospodarki i polityki międzynarodowej. Udział w Kongresie wziął między innymi prezydent RP Andrzej Duda.

 

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Łączymy wszystkich”, a na Kongresie podkreślano ciągłą konieczność współpracy w zakresie skutecznej odpowiedzi na współczesne wyzwania w wielu obszarach.

 

– Ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny to właśnie tu – na Podkarpaciu toczą się rozmowy dotyczące przyszłości naszego kraju i tej części Europy. Jak już wielokrotnie podkreślałem, to miejsce właściwe do podejmowania tego typu dyskusji. Kongres 590 zawsze otwierał przed nami nowe możliwości do pokazania się z tej najlepszej strony, ale też nadawał pewnego dynamizmu do tego, by jeszcze skuteczniej przekonywać polskie i zagraniczne firmy, że Podkarpackie to miejsce atrakcyjne i otwarte na inwestycje. Wierzę, że siódma już edycja tego przedsięwzięcia, która odbywa się w tych nowoczesnych przestrzeniach Uniwersytetu Rzeszowskiego odegrała podobną rolę, a dla wszystkich uczestników było to kolejne ciekawe doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości – powiedział marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

 

Podczas kongresu prezydent Andrzej Duda spotkał się z samorządowcami i przedsiębiorcami z Podkarpacia. Na spotkaniu obecni byli także członkowie Narodowej Rady Rozwoju i kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta. Spotkanie zorganizował samorząd województwa.

 

– Dziękuję, że tu jesteście razem ze mną, że mnie dziś wspieracie. Panu marszałkowi dziękuję za organizację tego spotkania. Historia i czas poddaje nas wielkiemu egzaminowi, ja jednak wierzę, że go zdamy. Jestem optymistą i ufam, że sobie poradzimy z tymi współczesnymi wyzwaniami i zrobimy to jeszcze lepiej niż inni – mówił prezydent RP.

 

Prezydent podziękował również za zgłoszone do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, kandydatury firm:

 

– Były to bardzo dobrze przygotowane zgłoszenia. Zdołaliście państwo wybrać tych przedsiębiorców, którzy są na tyle wartościowi, że stają do konkurencji z firmami z innej części kraju i osiągają sukces – mówił Andrzej Duda.

 

Jednym z najważniejszych punktów pierwszego dnia Kongresu 590 była gala wręczenia Narody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której celem jest wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw, przyczyniających się do rozwoju gospodarki, które przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór dla innych. Gala miała miejsce w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród wyróżnionych znalazło się także Województwo Podkarpackie, które otrzymało nagrodę specjalną za innowacyjność oraz za bezprecedensową pomoc uchodźcom.

 

– Myślę, że jako region, jako samorządy i społeczność Podkarpacia, zdaliśmy egzamin z solidarności z Ukraińcami. Uruchomiliśmy potężną pomoc, która była i w dalszym ciągu jest kierowana za naszą wschodnią granicę. Opieką otoczyliśmy także uciekające przed wojną kobiety z dziećmi, które przybywały do naszego regionu w poszukiwaniu schronienia. Za te wielkie i otwarte serca, pragnę dziś podziękować wszystkim mieszkańcom Podkarpacia – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

Dyskusje na kongresie toczyły się w ramach jedenastu obszarów tematycznych. Nie zabrakło rozmów dotyczących – polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, gospodarki, rolnictwa i żywności, technologii, transportu i logistyki, energetyki, czy ekologii. Uczestnicy chętnie podejmowali dyskusje także w zakresie – wyzwań społecznych, nauki, kultury i zdrowia.

 

Siódma edycja wydarzenia upłynęła w szczególnej atmosferze, na którą wpływ miała sytuacja za naszą wschodnią granicą. Dlatego wzmożoną uwagę poświęcono bezpieczeństwu i współpracy międzynarodowej. Niemałe znaczenie w tym kontekście odegrało Forum Polsko-Ukraińskie, które stało się wypadkową do rozmów związanych z wykorzystaniem potencjału i kompetencji uchodźców z Ukrainy, a także sposobów organizacji pomocy przedsiębiorstwom zza wschodniej granicy, w tym relokacji biznesów.

 

Tematyka Kongresu skupiała się wokół idei Trójmorza, jako tej, która może stanowić skuteczną odpowiedź na wiele współczesnych problemów w tej części Europy. Wskazywano, że państwa Trójmorza stają przed wyzwaniami w zakresie konieczności zwiększenia współpracy, chociażby w obliczu obecnej sytuacji w Ukrainie. Zwracano uwagę, że współpraca gospodarcza pomiędzy nimi może być gwarantem szybszego rozwoju, co z kolei może przełożyć się na zmniejszenie dystansu rozwojowego w stosunku do państw Europy Zachodniej.

 

Rozmawiano także o wyzwaniach w rolnictwie, związanych ze zmianą modelu upraw i hodowli oraz następstw tych procesów na przetwórstwo i dystrybucję żywności. Wskazywano również na szanse, jakie niesie przed krajami Trójmorza nowoczesna technologia i proces cyfryzacji. Tu jako niekwestionowanego lidera wskazywano Polskę ze swoją bankowością elektroniczną.

 

Za ważny czynnik spajający współpracę międzynarodową w tym obszarze uznano budowę dróg, kolei, uruchamianie nowych linii lotniczych, ale też budowę centrów logistycznych.

 

Sporo mówiono też o energetyce – W tym obszarze Europy powinniśmy też postawić na rozwój zielonych energii oraz technologię jądrową, co nam zapewni bezpieczeństwo i niezależność energetyczną – podkreślano na kongresie.

Ekologię rozumianą w kategoriach zielonego ładu, gospodarki obiegu zamkniętego, budownictwa niskoenergetycznego, czy przestawiania gospodarki na mniej emisyjną ,uznano za kolejny ważny czynnik, który powodowałby skuteczniejszą odpowiedź na wyzwania klimatyczne.

 

Podczas kongresu sporo miejsca poświęcono wyzwaniom społecznym, gdzie zwrócono uwagę, że kraje Trójmorza borykają się z wieloma wyzwaniami chociażby natury demograficznej, rynku pracy, imigracji wewnętrznej, czy edukacji. Jednocześnie zauważono, że wspólne projekty B+R, specjalizacja badawcza, wymiana naukowa i studencka, mogą stać się motorem dalszego rozwoju.

 

Podkreślano też znaczenie kultury i tego, że obszar Trójmorza jest jednym z najbogatszych kulturowo obszarów Europy. Zauważono przy tym potrzebę intensywniejszej wymiany kulturalnej w celu pełnego zrozumienia wartości płynących z historii i kultury.

 

Rozmowy toczyły się również wokół kwestii wyzwań zdrowotnych oraz wpływu tej dziedziny na funkcjonowanie gospodarki i łańcuchów dostaw, co było szczególnie widoczne w przypadku ostatnich kilku lat

Źródło i foto: podkarpackie.pl