fbpx

Z posiedzenia Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej

Konwent dyrektorów WUP-ów w Karpaczu
30 listopada 2023
Dolny Śląsk gościł Sekretarzy Województw
4 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej

Zakończyło drugie posiedzenie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej przy Konwencie Marszałków Województw RP. Jego członkowie obradowali w dniach 28-29 listopada 2023 w stolicy Dolnego Śląska.

Pierwszy dzień uczestnicy spotkania rozpoczęli od integracji i poznania jednej z największych atrakcji Wrocławia – Hydropolis. Popołudniową, merytoryczną już część posiedzenia, zainaugurował Artur Kowalik – Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Bezpośrednio po dyrektorze podsumowania prac nad przyszłością Polityki Spójności dokonał Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki UMWD – Łukasz Kasprzak.

O kryteriach wyboru operacji dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS), o monitoringu spełniania warunków podstawowych i konflikcie interesów na poziomie prac Konwentu Marszałków mówili natomiast Magdalena Bednarska-Wajerowska – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich UMWD oraz Sławomir Sobieszek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Departamentu Funduszy Europejskich UMWD. Swoją prezentacją przybliżyli oni i objaśnili funkcjonowanie Komitetu Monitorującego w perspektywie finansowej 2021-2027.

Po ich wystąpieniu, aż do wieczora omawiano kwestie i zagadnienia zgłoszone przez poszczególnych członków Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej. Były wśród nich m.in.

  • Przyszłość wdrażania KPO – postulaty i priorytety regionów;
  • Partnerstwa w projektach objętych pomocą publiczna i pomocą de minimis;
  • OZE – wyzwania wdrożeniowe, katalog możliwych inwestycji finansowanych za pomocą wsparcia dotacyjnego;
  • Usprawnienia i zapewnienia funkcjonalności CST 2021.

Drugi dzień rozpoczął się prezentacją przedstawiciela Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na temat konsekwencji nowelizacji ustawy o pomocy społecznej dla organizacji naborów z zakresu usług społecznych. Mówiono m.in. o – konieczności zmiany „Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków EFS+ w regionalnych programach na lata 2021-2027” i adekwatności zapisów obowiązujących programów.

Posiedzenie zakończyło wystąpienie Renaty Calak – Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na temat modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Pani dyrektor prezentowała stan prac nad aktualizacją krajowych dokumentów strategicznych związanych z rozwojem regionalnym.

Związek Regionów RP podczas posiedzenia reprezentował dyrektor biura – Jakub Mielczarek.