fbpx
Z Konwentu Marszałków RP w Toruniu
10 września 2021
wideokonferencja
Edu Polskie Regiony. Paradyplomacja regionów: teoria i praktyka
13 września 2021

Po dziesięciu miesiącach Związek Województw RP zakończył przewodniczenie obradom Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ramienia strony samorządowej.

6 września br. odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji, której obok przedstawiciela resortu spraw wewnętrznych i administracji – ministra Pawła Szefernakera, współprzewodniczył Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Przeczytaj relację z posiedzenia: O Polskim Ładzie na Komisji Wspólnej | Polskie Regiony

Marszałek Schreiber pełnił swoją funkcję przez pięć miesięcy, wcześniej – przez taki sam okres – współprzewodniczącym reprezentującym ZWRP był Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Przeczytaj wywiad z marszałkiem Całbeckim: Wywiad z marszałkiem Piotrem Całbeckim, nowym współprzewodniczącym KWRiST | Polskie Regiony

Poniedziałkowe posiedzenie było dla Grzegorza Schreibera okazją do podziękowania zarówno samorządowcom, jak i przedstawicielom rządu za wspólną pracę.

– Wszystkim Państwu dziękuję za tę dobrą, pięciomiesięczną współpracę. – mówił.

Przez najbliższe dziesięć miesięcy współprzewodniczącym KWRiST ze strony samorządowej będzie Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, wójt gminy Terespol.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego jest organem pomocniczym Rady Ministrów stanowiącym forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

Komisja składa się z przedstawicieli rządu i samorządu. Strona rządowa Komisji Wspólnej składa się z ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Stronę samorządową stanowią wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron wytypowani przez członków plenum pracują w 12 zespołach problemowych oraz 3 grupach roboczych. Są dodatkowo wspierani przez ekspertów.