fbpx
Targi natura FOOD & beECO
10 września 2021
Z życia KWRiST
10 września 2021
Pokaż wszystkie

Z Konwentu Marszałków RP w Toruniu

9 września br. w Pałacu Dąmbskich w Toruniu odbyło się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Głównym tematem były: środki europejskie dla Polski perspektywy 2021-2027 oraz stan przygotowań do wdrażania polityki spójności. Województwo kujawsko-pomorskie przejęło w czerwcu prezydencję w konwencie i obecnie koordynuje jego prace.

Obrady prowadził marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. W imieniu samorządowych władz Torunia uczestników powitał wiceprezydent Paweł Gulewski. Gośćmi konwentu byli (online) wiceminister Waldemar Buda i wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Christopher Todd z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej i Gelu Calacean z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE.
W wydarzeniu uczestniczył także Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku Województw RP.
W ramach europejskiej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji nasz kraj ma otrzymać w perspektywie 2021-2027 76 mld euro; znaczną częścią tych środków będą dysponować samorządy województw, w ramach programów regionalnych. W debacie artykułowano obawy, że obecny kryzys na linii Komisja Europejska – rząd może spowodować opóźnienie w zatwierdzaniu tych środków przez Brukselę. Harmonogram uzgodnień przewiduje, że Umowa Partnerstwa powinna zostać podpisana jesienią, nasi goście z KE potwierdzili ten termin. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego złożył do Komisji Europejskiej skargę w sprawie rządowego podziału środków na programy regionalne.

Region kujawsko-pomorski podzielił się doświadczeniami dotyczącymi likwidacji skutków klęsk żywiołowych, jako przykład dobrych praktyk samorządowego współdziałania w tej dziedzinie. Przedstawiona została działalność Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Salutaris, do którego należą jednostki samorządu terytorialnego w całym regionie. Ideą stowarzyszenia, które sprawdziło się m.in. podczas likwidacji skutków nawałnicy sprzed kilku lat, jest solidarne wsparcie udzielane dotkniętym kataklizmem rejonom. O tym, jak funkcjonuje Salutaris, mówił prezes stowarzyszenia Andrzej Potoczek.

Raport o wyzwaniach i działaniach związanych z kujawsko-pomorskim odcinkiem Szlaku Świętego Jakuba, który jest najstarszą europejską drogą kulturową, o ogromnym potencjale turystycznym i pielgrzymkowym, zaprezentował ksiądz profesor Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspiera finansowo promocję i bieżące utrzymanie naszego odcinka szlaku; marszałek Piotr Całbecki jest obecnie przewodniczącym Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba.

Finansowe instrumenty zwrotne w procesie zarządzania rozwojem województwa i regionalne fundusze rozwoju były tematem wystąpień wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i kierującej Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju prezes Kamili Radzieckiej. Misją naszego Funduszu Rozwoju jest wprowadzanie na regionalny rynek instrumentów finansowych – pożyczek, poręczeń kredytowych i instrumentów mieszanych – dedykowanych polityce rozwojowej, w tym adresowanych do małej i średniej przedsiębiorczości.

Konwent Marszałków przyjął dwa stanowiska – w sprawie kontestowanego przez wiele środowisk rządowego projektu ustawy o jakości w opiece medyczne i bezpieczeństwie pacjenta oraz w sprawie postulowanego przez samorządy województw rządowego wsparcia wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w związku z obowiązkiem finansowania przez nie wynagrodzeń lekarzy odbywających szkolenia specjalizacyjne w trybie poza-rezydenckim. Wcześniej, w trybie obiegowym, przyjęto m.in. stanowiska w sprawie finansowania ze środków europejskich 2021-2027 regionalnych inwestycji kolejowych oraz przedsięwzięć proekologicznych, w tym w dziedzinie gospodarki niskoemisyjnej.

Wieczorem marszałkowie spotkali się na uroczystej kolacja połączonej z prezentacją naszej regionalnej kuchni. Zaprosiliśmy też naszych gości do zwiedzania miasta, proponując miejsca mniej znane, a interesujące (m.in. Niewidzialny Dom, Bunkier Wisła na bulwarze nadwiślańskim i muzeum Dom PRL-u).