fbpx

Edu Polskie Regiony. Paradyplomacja regionów: teoria i praktyka

Z życia KWRiST
10 września 2021
nauka zdalna
Edu Polskie Regiony. Usługi też się projektuje! Wprowadzenie do Service Design
13 września 2021
Pokaż wszystkie

Edu Polskie Regiony. Paradyplomacja regionów: teoria i praktyka

wideokonferencja

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla urzędów marszałkowskich organizowany przez Związek Województw RP z cyklu Edu Polskie Regiony pt. Paradyplomacja regionów: teoria i praktyka.

Termin szkolenia to 23 września br. w godz. 9.00 – 12.00, narzędzie ZOOM.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązują zapisy w terminie do 20 września Szkolenia | Polskie Regiony

Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas rejestracji na wpisanie poprawnego adresu e-mail, na który zostanie przesłany link udostępniający szkolenie.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 12 362 69 68.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów marszałkowskich, zarówno tych, którzy zajmują się współpracą zagraniczną, jak i tych, którzy zawodowo nie są z tą tematyką związani.

Celem webinarium w odniesieniu do tych ostatnich jest zainteresowanie paradyplomacją jako zadaniem samorządu województwa, co w przyszłości może zaowocować poszerzeniem zakresu obowiązków o zagadnienia międzynarodowe. W przypadku urzędników pracujących w obszarze współpracy zagranicznej celem szkolenia jest systematyzacja i poszerzenie wiedzy w tym zakresie oraz wymiana dobrych (i złych) praktyk paradyplomacji polskich województw, która przysłuży się jej usprawnieniu.

Program szkolenia obejmuje trzy bloki tematyczne:

  1. Teoria paradyplomacji.
  2. Prawny wymiar współpracy zagranicznej województw.
  3. Praktyka paradyplomacji polskich regionów.

Na każdy z bloków tematycznych przewiduje się 45 minut wykładu konwersatoryjnego, po którym nastąpi 10-minutowa sesja pytań i odpowiedzi oraz 5-minutowa przerwa. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna, którą prowadzący udostępni uczestnikom po szkoleniu. Słuchaczom webinarium przekazany zostanie również spis literatury przedmiotu dostępnej w Internecie.

Prowadzący:

Igor Ksenicz – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Stopień uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej „Współpraca władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w latach 1999-2014” obronionej w 2017 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Absolwent Wydziału Historycznego UAM (studia magisterskie: stosunki międzynarodowe, specjalność: wschodoznawstwo) oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM (studia licencjackie: administracja).

Od 2018 roku adiunkt w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. W latach 2008-2018 pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odpowiedzialny za współpracę z Europą Wschodnią. Koordynator i uczestnik międzynarodowych projektów samorządowych. Członek Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „POLSKA – UKRAINA” w Poznaniu. Autor tekstów publicystycznych na łamach m.in. „Nowej Europy Wschodniej”.