fbpx
Ważność certyfikatów covidowych
26 kwietnia 2022
Komisja ds. Infrastruktury ZWRP w sprawie kaskadowego przekazywania starodroży
12 maja 2022

16 maja mają wejść w życie przepisy wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego zamiast stanu epidemii.

Wczoraj, tj.  9 maja resort zdrowia do konsultacji publicznych skierował projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Projekt (rcl.gov.pl)

Zgodnie z nim wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpi jednocześnie z odwołaniem stanu epidemii.

Jak wynika z oceny skutków regulacji, zniesienie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego jest „uzasadnione poprawą stanu epidemiologicznego skutkującego zmniejszeniem gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz jego agresywności, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby osób hospitalizowanych”.

 

Stan zagrożenia epidemicznego oznacza sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych działań zapobiegawczych. Przez stan epidemii rozumie się zaś sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Zarówno podczas stanu zagrożenia epidemicznego, jak i stanu epidemii mogą być wprowadzone:

 • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się
 • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych
 • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy
 • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
 • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów
 • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych
 • obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych

Poza tym, w razie wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego mogą zostać wprowadzone:

 • czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców
 • czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły
 • obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie
 • obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów
 • obowiązek poddania się kwarantannie
 • czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia
 • nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów
 • nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach
 • zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie
 • nakaz określonego sposobu przemieszczania się
 • nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach

Przeczytaj: Stan epidemii zastąpi zagrożenia epidemicznego (prawo.pl)

Zgodnie z projektem obowiązkowym szczepieniom podlegać będą:

 •  osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.