fbpx

Ze spotkania zespołu eksperckiego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej ZWRP

Obradował zespół ekspercki ds. ochrony środowiska ZWRP
18 grudnia 2020
żarówka
Eksperci o energii elektrycznej
21 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Ze spotkania zespołu eksperckiego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej ZWRP

17 grudnia br . odbyło się ostatnie w tym roku i ostatnie pod przewodnictwem województwa lubuskiego posiedzenie zespołu ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej Związku Województw RP.

Podczas spotkania omówiono stan prac nad Krajowym Planem Odbudowy i stan negocjacji jego zakresu z Komisją Europejską. W posiedzeniu uczestniczył Tomasz Gibas – członek grupy roboczej ds. odbudowy (Recovery and Resilience Task Force) Komisji Europejskiej.

W obradach uczestniczył Jakub Mielczarek, dyrektor Biura ZWRP, który opowiedział o działaniach Związku przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Członkowie Zespołu zwrócili się z prośbą o wystosowanie do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zapytania dotyczącego terminów konsultacji z województwami projektów Umowy Partnerstwa oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Na koniec w sposób oficjalny Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przekazał przewodnictwo w Komisji Joannie Sarosiek z urzędu marszałkowskiego województwa podlaskiego.

Zmiana wynika ze zmiany prezydencji w Konwencie Marszałków. Województw RP. Zgodnie z regulaminem prac zespołu, funkcja przewodniczącego jest rotacyjna i uzależniona od tego, który urząd marszałkowski przewodniczy Konwentowi Marszałków.