fbpx
Ze spotkania zespołu eksperckiego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej ZWRP
18 grudnia 2020
życzenia świąteczne
Wesołych Świąt
21 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Eksperci o energii elektrycznej

żarówka

18 grudnia br. odbyło się zdalne posiedzenie działającego przy Związku Województw RP zespołu eksperckiego złożonego z dyrektorów i członków zarządów agencji zajmujących się środowiskiem, zasobami naturalnymi oraz bezpieczeństwem i energetyką w samorządach wojewódzkich.

Podczas spotkania dyskutowano na temat możliwości znowelizowania ustawy o samorządzie województwa, poprzez wprowadzenie do zadań samorządu województwa kompetencji w zakresie zapewnienia dostaw, w tym wytwarzania, dystrybucji, czy sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej oraz udział samorządu województwa w klastrach i spółdzielniach energetycznych.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o OZE, która wprowadzi m.in. definicję wirtualnego prosumenta zbiorowego. Przedstawiciele województw dyskutowali na temat złożenia wniosku o skonstruowanie nowelizacji w taki sposób, aby wywołała konieczność nowelizacji ustawy o samorządzie województwa w zakresie rozszerzenia zadań samorządu.