fbpx

10 mln zł na dodatkowe łóżka covidowe w Lubuskiem

Kolejne nakłady na rozwój medycyny na Śląsku
16 lutego 2022
Zarząd Województwa Lubuskiego potępia atak Rosji na Ukrainę
28 lutego 2022
Pokaż wszystkie

10 mln zł na dodatkowe łóżka covidowe w Lubuskiem

Sejmik województwa lubuskiego zdecydował o przekazaniu 10 mln zł na szpital w Torzymiu. Dzięki temu lecznica będzie mogła przyjąć pacjentów covidowych, a Centrum Zdrowia Matki i Dziecka rozpocznie leczenie małych pacjentów.

– Obecnie zmagamy się z piątą falą pandemii i mamy w regionie  bardzo dużo zachorowań. Jednak musimy mieć plan na jesień. Trzeba się przygotować. Nie chcielibyśmy jako samorząd być zaskoczeni nagle decyzjami – przekonuje marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

W związku z panującą pandemią, która powoduje zmiany organizacyjne w szpitalach, samorząd województwa chce zabezpieczyć miejsca dla pacjentów chorych na Covid-19 oraz odciążyć dwa największe lubuskie szpitale walczące z pandemią: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Jedną z propozycji jest zabezpieczenie dodatkowych miejsce drugiego poziomu zabezpieczenia w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu. Aby było to możliwe, konieczna jest modernizacja jednego z budynków, pierwotnie przeznaczonego na Ośrodek Geriatrii. W związku z tym radni zdecydowali o przekazaniu łącznie 10 mln zł na ten cel (2 mln zł już wcześniej zostały zabezpieczone na modernizację obiektu na potrzeby Ośrodka Geriatrii). Dzięki temu w Torzymiu powstanie 70 dodatkowych miejsc dla chorujących na Covid-19.

Wcześniej zarząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu wsparcia tej bardzo ważnej inwestycji w Centrum Pulmonologii w Torzymiu.

– Rozmawialiśmy na temat pandemii i priorytetów w tym zakresie. Zarówno rząd jak i wojewoda, którzy odpowiadają za zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie leczenia Lubuszan w czasie pandemii, nie mają żadnego planu. Dlatego zarząd województwa wychodzi naprzeciw i postanowił skierować 10 mln zł, żeby przyspieszyć modernizację tego budynku i utworzyć tam szpital covidowy. Oddziały intensywnej opieki medycznej w dalszym ciągu będą funkcjonować w wielospecjalistycznych szpitalach Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Chorujemy nie tylko na covid – pacjenci czekają

Marszałek wyjaśnia, że podjęcie takich działań pozwoliłoby na odblokowanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, w którym od ponad roku funkcjonuje szpital tymczasowy oraz rozpoczęcie kolejnych ważnych dla zielonogórskiej lecznicy inwestycji. Chodzi szczególnie o utworzenie centrum onkologii.

Marszałek zaapelowała również do wojewody i rządu o współpracę i współfinansowanie tej inwestycji, ale przede wszystkim o przedstawienie konkretnych planów i strategii walki z pandemią, tak aby szpitale mogły się zająć planowanymi zabiegami i mogły realizować kontrakty, gdyż w tej chwili jest to niemożliwe. – A w szpitalu w Torzymiu możemy stworzyć bardzo dobre warunki do leczenia chorych na COVID-19 – przekonywała marszałek Elżbieta Anna Polak. Po ustaniu pandemii w modernizowanych pomieszczeniach Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu będzie możliwe zorganizowanie rehabilitacji pocovidowej.

źródło:lubuskie.pl