fbpx

400 tys. zł dla ogródków działkowych. Województwo Lubuskie ogłosiło warunki dofinansowania

Rozpoczęła się kampania „TAK! Dla lubuskiej onkologii”
5 marca 2023
Lubuski Sejmik wyróżnił Marcina Oleksego – zdobywcę najpiękniejszej bramki na świecie
19 marca 2023
Pokaż wszystkie

400 tys. zł dla ogródków działkowych. Województwo Lubuskie ogłosiło warunki dofinansowania

Zarząd województwa lubuskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie działań związanych z ogródkami działkowymi. Pula środków w konkursie to 400 tys. zł. Konkurs ofert dotyczy wsparcia w 2023 r. zadań publicznych w ramach działania na rzecz rozwoju, w tym rozwoju obszarów wiejskich realizowanych na obszarze Rodzinnych Ogródków Działkowych. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2023 r.

Podczas konferencji prasowej, 6 marca 2023 r., wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podkreślał, że liczy na to, że konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. – Dzięki dobrej współpracy z prezesami oddziałów PZD w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze te pieniądze są dobrze zagospodarowane. To środki na doprowadzenie wody, światła, zagospodarowanie alejek czy budowa ogrodzeń i placów zabaw. Całe rodziny spotykają się na ogródkach, bo to nie tylko miejsce uprawiania roślin, to także miejsce wypoczynku, czasu spędzonego dziadków ze swoimi wnukami czy rodziców z dziećmi – mówił wicemarszałek.

Jednym z pomysłodawców wsparcia dla działkowców jest Zbigniew Kołodziej – Radny Województwa Lubuskiego, który przypomniał, że w ubiegłym roku udało się przeprowadzić pilotażowy projekt. – Nie było łatwo, ale pilotaż udał się i skończył się dla nas dużym sukcesem. W budżecie mieliśmy zaplanowane 200 tys. zł, ale po ogłoszeniu konkursu wartość złożonych wniosków wyniosła 600 tys. zł. Na wniosek Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Rolnictwa zwiększyła budżet do 400 tys. zł. W ubiegłym roku dofinansowanie otrzymało ponad 20 ogródków. W 2022 r. nie mogliśmy jako samorząd województwa bezpośrednio przekazać środki, wsparcie trafiało przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym roku będziemy mogli to zrobić bezpośrednio i liczę, że tych wniosków będzie jeszcze więcej. Jeśli by się rzeczywiście tak stało, będziemy wnioskować o zwiększenie puli. Uważam, że rodzinne ogródki działkowe to taka mniejsza działalność w rolnictwie – mówił radny Zbigniew Kołodziej.

Marian Pasiński – Prezes PZD w Zielonej Górze podziękował wicemarszałkowi Stanisławowi za przychylność i życzliwość oraz wsparcie, jakie otrzymali w ubiegłym roku. – W okręgu zielonogórskim PZD jest blisko 33 tys. działkowców, czyli 121 ogrodów działkowych. Co ogród to problem, co działkowiec to temat. Realizujemy wiele inwestycji i cieszymy się z każdego grosika z zewnątrz. My te środki na pewno dobrze wykorzystamy – podkreślał prezes.

Integracja, aktywność, wypoczynek

Arkadiusz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich dodał, że maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 20 tys. zł.

Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej.

Jakie zadania mogą zostać dofinansowane?

  • Budowa, odbudowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, odnowa lub remont na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakup innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD;
  • Ulepszenie ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD, np.: organizowanie, budowa lub odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych, oraz budowa systemów deszczowych;
  • Organizowanie, budowa, odbudowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja, remonty obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  • w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl;
  • w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy al. Zjednoczenia 104A w Zielonej Górze lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub na skrzynkę podawczą ePUAP.
    O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu. O terminie złożenia oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego, w przypadku firmy kurierskiej data dostarczenia przesyłki, w przypadku oferty złożonej osobiście data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie:

https://lubuskie.pl/wiadomosci/20082/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-w-2023-roku-realizacji-zadan-p

źródło: lubuskie.pl