fbpx

4,3 mln zł z funduszy europejskich na wspieranie podlaskich rodzin adopcyjnych i zastępczych

Za niespełna miesiąc 16. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur
1 lipca 2024
Marszałkowie spotkali się z podlaskimi olimpijczykami
Marszałkowie spotkali się z podlaskimi olimpijczykami
15 lipca 2024
Pokaż wszystkie

4,3 mln zł z funduszy europejskich na wspieranie podlaskich rodzin adopcyjnych i zastępczych

4,3 mln zł z funduszy europejskich na wspieranie podlaskich rodzin adopcyjnych i zastępczych

Pieniądze trafią do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS), który realizuje projekt „Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej”. We wtorek, 2 lipca podczas konferencji prasowej umowę w tej sprawie z dyrekcją ROPS-u podpisali marszałek Łukasz Prokorym, wicemarszałek Wiesława Burnos oraz członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.

Jednym z głównych celów „Podlaskiej Akademii Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci adoptowanych lub będących pod opieką rodzin zastępczych. Warto podkreślić, że to jeden z projektów strategicznych (czyli niezbędnych dla rozwoju regionu) Województwa Podlaskiego w budżecie unijnym 2021-2027.

Na różnorodne możliwości, jakie dają środki unijne, a w tym przypadku program regionalny Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, zwrócił uwagę Łukasz Prokorym

– Fundusze europejskie zmieniają nasz region poprzez budowę nowych dróg i instytucji, ale też oddziaływają na niezwykle ważny element, który mamy w strategii województwa, czyli na  wspieranie rodzin adopcyjnych i zastępczych. Cieszymy się, że pieniądze popłyną akurat na ten projekt i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli więcej takich projektów ogłaszać – powiedział marszałek.

Znaczenie projektu dla obecnego zarządu województwa podkreśliła też wicemarszałek Wiesława Burnos.

– Będę nadzorować ten projekt. Jest on dla mnie bardzo ważny, bo zawsze „było mi po drodze” z osobami potrzebującymi pomocy. Dlatego też cieszę się, że tak duże środki przeznaczymy na  rodziny zastępcze – mówiła.

Na potrzebę tego rodzaju działań zwracał uwagę także Bogdan Dyjuk.

Niezwykle istotne jest to wsparcie, które w ramach tego projektu zostanie udzielone – zaznaczył.

Dzięki pieniądzom powstanie Podlaskie Centrum Konsultacyjno-Diagnostyczne, gdzie rozpoznawane będą zaburzenia i dysfunkcje wśród dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, adopcyjnych, zgłoszonych do przysposobienia, a także tych przebywających w całodobowych instytucjach opieki.

– Rodziny zastępcze borykają się z wieloma problemami. Utworzenie centrum diagnostyczno-konsultacyjnego to bardzo ważne ogniwo w systemie rodzinnej pieczy zastępczej. Będzie to pierwsze takie centrum w regionie i jedno z niewielu w kraju – informowała zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku Bożena Tomaszewska.

Pomocą będą objęte dzieci, młodzież, a wsparcie otrzymają też ich rodzice i opiekunowie. Uczestnicy projektu (a ma on dotyczyć min. 500 osób) będą mieli zapewnioną pomoc psychologiczną, poradnictwo wychowawcze. W planach są szkolenia dla kadry instytucji pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej.

Projekt „Podlaska Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej” będzie realizowany od 1 sierpnia 2024 do 31 grudnia 2027 roku.

We wtorkowej konferencji uczestniczyła też Karolina Perkowska, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim.

podlaskie.eu