fbpx

89 mln zł na staże, szkolenia i własny biznes dla mieszkańców Pomorza

Pomorskie kupuje kolejnego kolejowego Impulsa
19 sierpnia 2023
Pomorskie: Znamy laureatów Medalu Wolności Słowa
4 września 2023
Pokaż wszystkie

89 mln zł na staże, szkolenia i własny biznes dla mieszkańców Pomorza

Blisko 6 tys. Pomorzan, którzy w tej chwili nie mają najmniejszych szans na znalezienie pracy, do końca 2024 r. poprawi swoją sytuację zawodową. Wszystko dzięki projektom realizowanym w powiatowych urzędach pracy w naszym województwie. Są one dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP).

Wsparcie przeznaczone jest dla bezrobotnych, osób pozostających długo bez pracy, poszukujących zatrudnienia, kobiet, młodych do 30. roku życia, 55- latków i starszych, którzy mają zbyt niskie kwalifikacje. Dotyczy również osób z niepełnosprawnościami czy sprawujących opiekę nad dzieckiem lub inną osobą.

Te grupy najczęściej potrzebują wsparcia w znalezieniu zatrudnienia czy poprawie swojej sytuacji zawodowej – tłumaczy Izabela Jezierska, dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Na przykład młodym ludziom często brakuje doświadczenia i kwalifikacji, z kolei opiekunom osób zależnych trudniej godzić pracę z zajmowaniem się bliskim, dlatego ich pozycja jest słabsza w stosunku do bardziej doświadczonych i dyspozycyjnych osób. Z projektów skorzysta prawie 6 tys. osób, z czego ok. 2,5 tys. będą to młodzi Pomorzanie. Na ten cel przeznaczono ponad 89,2 mln zł (łącznie na 2023 i 2024 r.) z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza.

Są to pierwsze decyzje o dofinansowaniu w ramach EFS+, zawierane w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-27– informuje Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Urzędy Pracy mają duże doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inicjatywy te są bardzo ważne, jeśli chodzi o aktywizację zawodową mieszkańców Pomorza. To inwestycja nie tylko w jednostki, ale także w rozwój lokalnych społeczności i pomorskiej gospodarkipodkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Pierwszym etapem jest rozmowa, kolejnym – działanie

Uczestnicy projektów zaczynają od rozmowy z doradcą urzędu pracy. Razem z nim analizują swoje predyspozycje, potrzeby oraz bariery, które utrudniają im znalezienie zatrudnienia, określają umiejętności i układają plan działania. Nowością w realizowanych obecnie projektach jest ocena kompetencji cyfrowych uczestników poniżej 30. roku życia. Są one sprawdzane za pomocą ankiet lub innych narzędzi, którymi dysponują instytucje, a w razie potrzeby uzupełniane. Potem uczestnicy mogą zostać skierowani na staż do pracodawców, gdzie zdobywają doświadczenie czy praktyczne umiejętności pożądane na lokalnym rynku pracy. Z kolei szkolenia dają możliwość zdobycia kwalifikacji, potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

Osoby, które chciałyby wystartować z własną firmą i mają do tego predyspozycje, mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Czasami problemem jest transport, bo mieszkańcom mniejszych miejscowości trudniej dojechać do pracy, co może ograniczać ich motywacje. Rozwiązaniem może być tzw. bon na zasiedlenie, który pokrywa koszty zamieszkania w innym miejscu niż dotychczasowe. Istotne jest to, że uczestnicy poniżej 30. roku życia mogą nabyć kompetencje wymagane w branżach kluczowych dla regionu. Są to tzw. Inteligentne Specjalizacje Pomorza, czyli technologie offshore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie.

źródło: pomorskie.eu