fbpx

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w projektach PUP woj. lubelskiego

Blisko 3 mln euro na sprzęt dla szpitala w Lublinie i w Użhorodzie
1 lipca 2024
Oficjalna ceremonia otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Lubelskie 2024
Oficjalna ceremonia otwarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Lubelskie 2024
15 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w projektach PUP woj. lubelskiego

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w projektach PUP woj. lubelskiego

Strumień funduszy unijnych trafi do powiatowych urzędów pracy (PUP) z województwa lubelskiego na realizację projektów związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. 2 lipca 2024 r. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Piotr Breś wręczył 21 umów o dofinansowanie takich działań.

Wręczone umowy o dofinansowanie są zwieńczeniem naboru przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP. W odpowiedzi złożonych zostało 21 wniosków o wartości blisko 98 mln zł, z czego ponad 83 mln zł to dofinansowanie UE (85% wartości projektu), natomiast niemal 15 mln zł to wkład krajowy z Funduszu Pracy (15% wartości projektu). Wszystkie złożone projekty uzyskały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania.

– W strategii rozwoju naszego województwa poprawa sytuacji osób bezrobotnych czy trwale wykluczonych zajmuje szczególnie ważne miejsce. Dlatego cieszę się, że tak duże środki europejskie zostaną przeznaczone na aktywizację osób poszukujących pracy, zainteresowanych stażem lub poradnictwem zawodowymmówił wicemarszałek Piotr Breś.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie były Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) oraz Miejski Urząd Pracy (MUP) z terenu województwa lubelskiego. Dofinansowanie mogły uzyskać projekty w zakresie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (w tym dotacje na samozatrudnienie). Formy wsparcia obejmą: staże, szkolenia, wyposażenie stanowisk pracy, dotacje na samozatrudnienie, pośrednictwo pracy, poradnictwo i staże zawodowe.

Grupę docelową projektów PUP/MUP stanowią:

  • bezrobotni,
  • osoby młode, które nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się zawodowo;
  • osoby odchodzące z rolnictwa,
  • osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności.

Realizacja projektów potrwa do 30 czerwca 2025 r.

Szacuje się, że dzięki projektom PUP realizowanym w edycji 2024/2025 zostanie objętych wsparciem blisko 6 tys. osób bezrobotnych, w tym niemal 1,2 tys. osób długotrwale bezrobotnych oraz ponad 2,3 tys. osób w wieku 18-29 lat. Planowane jest objęcie wsparciem w postaci dotacji na samozatrudnienie 741 osób, co powinno przełożyć się na nowe miejsca pracy w regionie.

lubelskie.pl