fbpx

AOTMiT odpowiada ZWRP. Zmieni się wycena świadczeń psychiatrycznych

Drogi do innowacyjnych regionów i Polski
16 września 2021
Relacja z Konwentu Marszałków RP w Toruniu
17 września 2021
Pokaż wszystkie

AOTMiT odpowiada ZWRP. Zmieni się wycena świadczeń psychiatrycznych

dokumenty

W Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji trwają prace nad nową wyceną świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach II i III poziomu referencyjnego. Tak wynika z pisma Prezesa Agencji będącego odpowiedzią na stanowisko Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw RP w sprawie organizacji i finansowania opieki psychiatrycznej w Polsce.

Przypomnijmy, że w swoim stanowisku komisja apeluje o zwiększenie poziomu finansowania psychiatrycznej opieki zdrowotnej (ZWRP w sprawie opieki psychiatrycznej | Polskie Regiony )

Jednym z adresatów stanowiska jest Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, który w odpowiedzi na pismo ZWRP wyjaśnia, że w 2019 r. Agencja „przeprowadziła prace analityczne dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane przez: Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny oraz Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny”. Efektem tych prac było wprowadzenie taryf ww. świadczeń, dając tym samym możliwość rozpoczęcia procesu wdrażania Nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Obecnie zaś w Agencji trwają prace nad nową wyceną świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach II i III poziomu referencyjnego. Wyniki prac analitycznych i propozycje taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na II i III poziomie referencyjnym były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady ds. Taryfikacji, które odbyło się w maju br. a następnie został opublikowany do konsultacji publicznych Raport ws. ustalenia taryf tych świadczeń.

16 podmiotów zgłosiło do niego swoje uwagi. Były wśród nich takie, które zawierają obawy związane z utrzymaniem aktualnego sposobu finansowania świadczeń i wskazujące na potrzebę zapewnienia spójnego sposobu finansowania na wszystkich poziomach referencyjnych, w celu zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy ośrodkami, a tym samym wysokiej jakości świadczeń dla pacjentów. Dlatego rozpoczęto – we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawicieli środowiska medycznego robocze konsultacje w zakresie modyfikacji sposobu finansowania świadczeń.

Zakończeniem całego procesu będzie określenie przez Prezesa AOTMiT taryfy świadczeń.

Ponadto, jak dowiadujemy się z pisma prezesa AOTMiT, minister zdrowia powołał Zespół do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego, w skład którego wchodzą przedstawiciele AOTMiT. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie projektu strategii działań w opiece psychiatrycznej na lata 2022–2027.

AOTMiT odpowiedź