fbpx
Śląskie ZOO będzie miało las deszczowy
2 listopada 2021
Złote Maski za śląskie spektakle
10 listopada 2021

W Oddziale Terenowym WORD w Tychach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W trakcie wydarzenia powołano nowych członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach – Iwonę Kiwior, dyrektor departamentu Transportu i Drogownictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Marię Materlę, radną Sejmiku.

„Bezpieczeństwo na drogach jest jednym z kluczowych wyzwań, stąd realizowane przez nas inwestycje, nie tylko te związane z infrastrukturą, modernizacją i budową nowych dróg, ale także działania edukacyjne i promujące bezpieczeństwo na drogach. Cieszę się, że założenia rządowego programu Polski Ład to w dużej mierze działania związane z rozwojem infrastruktury drogowej w całym regionie. Wierzę, że dzięki tym inwestycjom bezpieczeństwo na drogach poprawi się” – mówił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

 

Inspektor Dominik Łączyk, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, złożył sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na śląskich drogach. Inspektor Łączyk podkreślał, że systematycznie spada liczba wypadków drogowych w województwie, coraz mniej osób ginie i spada liczba wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu. Podkreślał również, że ten trend jest jeszcze wyraźniejszy niż w całej Polsce, a akcje i programy profilaktyczne przynoszą coraz lepsze efekty.

 

Lesław Kmieć z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach przedstawił z kolei założenia programu wsparcia drogowych inwestycji samorządowych w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych, a Janusz Freitag, dyrektor WORD w Katowicach omówił założenia utworzenia i funkcjonowania Regionalnych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach i Rybniku. Do końca 2022 roku takie centra mają powstać w każdym ośrodku terenowym WORD w Katowicach.

 

Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach funkcjonuje przy marszałku województwa jako zespół koordynacyjny działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do zadań Rady należy między innymi opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, szkolenie kadr, inicjowanie współpracy międzywojewódzkiej, współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, inicjowanie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz analizowanie i ocena działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa.

Źródło i foto: slaskie.pl