fbpx
Świętokrzyskie Bieliny w nowej odsłonie
11 grudnia 2020
szpital
Świętokrzyskie. Wojewódzki Szpital Zespolony wznawia zabiegi planowe
21 stycznia 2021
Pokaż wszystkie

Bezpieczna gospodarka w Świętokrzyskiem

„Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu” – to projekt, który zrealizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca oraz Piotr Sołtyk, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.

W ramach projektu zaplanowano budowę dwóch wiat o łącznej powierzchni ok. 390 m kw. do bezpiecznego segregowania odpadów na terenie istniejącego już Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu oraz przebudowę budynku dawnej przepompowni, który zostanie przystosowany do celów socjalnych, edukacyjnych oraz prowadzenia punktu naprawy elektro-sprzętu.

– Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów pozwoli w sposób bardziej racjonalny zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska selekcjonować te odpady na terenie miasta Sandomierz – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

W ramach projektu zaplanowano także działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, mające na celu propagowanie działań w zakresie selektywnej zbiórki. Rozbudowany PSZOK stanie się ważnym elementem spójnej, uporządkowanej całości, dzięki której w gminie możliwe będzie prowadzenie bezpiecznej gospodarki odpadami.

– To bardzo cenna inicjatywa, która uporządkuje ten punkt oraz poprawi warunki pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. To także inwestycja w selektywną zbiórkę odpadów, co korzystanie wpłynie na ochronę środowiska – mówił Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Całkowita wartość projektu „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu” to 2 mln 470 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 4.2 Gospodarka Odpadami wyniesie 1,5 mln zł.

Źródło i foto: swietokrzyskie.pro