fbpx
915 mln euro dla Lubuskiego
19 grudnia 2022
Lubuskie plany na 2023 r.
4 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Budżet województwa lubuskiego

Radni Województwa Lubuskiego przyjęli budżet województwa na rok 2023. Za głosowało 18 radnych, 7 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Wydatki województwa lubuskiego po raz pierwszy przekroczą 1 mld zł.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 882 mln zł, z czego dochody z PIT na poziomie 36,1 mln zł oraz CIT 225,6 mln zł. Wydatki zaś na poziomie 1 mld 121,3 mln zł – z czego 44,6 % (500,6 mln zł) to wydatki majątkowe. Deficyt zaplanowano na poziomie 239,1 mln zł.

– Planujemy deficyt z pełną odpowiedzialnością i świadomością tego, że musimy kontynuować zadania inwestycyjne, a jak państwo doskonale wiecie, do każdej inwestycji musimy dokładać środki finansowe do wkładów własnych. Nie ruszyła jeszcze nowa perspektywa, chociaż mamy zatwierdzony program europejski. Środki finansowe będą być może w drugim półroczu. Mówię „być może”, ponieważ kamienie milowe, które są określone dla Krajowego Planu Odbudowy, dotyczą również całej Polityki Spójności, nie tylko KPO. Inwestycje, które są zaplanowane w KPO, też nie będą realizowane, dlatego zdecydowaliśmy się na realizację Strategii Rozwoju Województwa w oparciu o własne środki. Nie będzie lekko, ale mamy zdolność kredytową. Zadłużenie z tym kredytem wyniesie 41 proc., a być może mniej, ponieważ w tym roku zaplanowaliśmy 65 mln kredytu, którego nie bierzemy – mówiła podczas prezentacji budżetu marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Ze środków ujętych w budżecie samorząd województwa realizować będzie projekty priorytetowe zapisane w Strategii Rozwoju Województwa. Są to:

 • Wsparcie szkolnictwa wyższego: małe granty na badania naukowe, dotacje na projekty kół naukowych.
 • Współpraca z JST – Lubuski Fundusz Samorządowy.
 • Wsparcie działalności Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w woj. lubuskim.
 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.
 • Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim.
 • Objęcie udziałów spółki Park Technologii Kosmicznych sp. z o.o.
 • Realizacja projektu  „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”.
 • Realizacja zadania „Kongres Gospodarczy – Lubuskie 2023”
 • Promocja województwa we współpracy z partnerami biznesowymi, instytucjami otoczenia biznesu i ośrodkami naukowo-badawczymi.
 • Realizacja projektu „Wsparcie systemu lubuskich innowacji”.
 • Przygotowanie koncepcji projektu „Lubuski System Innowacyjnych Start-upów”.
 • Realizacja zadania Lubuska Platforma Innowacji.
 • Realizacja bieżących zadań Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE) oraz Centrum Obsługi Inwestora (COI).

Na podium w zakresie wydatków znalazła się ochrona zdrowia. Na ten cel samorząd zamierza przeznaczyć 137,9 mln zł. W ubiegłym roku było to 72,1 mln zł. Samorząd zabezpieczył środki na stypendia – to 2,4 mln zł (1,4 mln zł – stypendia lekarskie, 324 tys. zł – stypendia pielęgniarskie, 650 tys. zł – stypendia psychoterapia oraz psychologia kliniczna). Dofinansowanie kosztów związanych z kształceniem studentów kierunku pielęgniarstwo na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. to 800 tys. zł.

Prowadzonych będzie wiele inwestycji w szpitalach podległych samorządowi województwa: „Modernizacja budynku L – etap IV (Onkologia)  w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 23,7 mln zł, „Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Sp. z o.o.” – 15,3 mln zł (47,3 mln zł – całkowita wartość inwestycji), „Przebudowa wew. układu komunikacyjnego, modernizacja spalarni w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., modernizacja wieży ciśnień i sieci wod.-kan. w Szpitalu w Obrzycach” – 35,3 mln zł (inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 30.000.000 zł).

Samorząd dofinansowuje psychiatrię. Na utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 52 – Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny zabezpieczono 3,6 mln zł oraz 2,3 mln zł na rozwój działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. W przyszłym roku finansowane będą także programy polityki zdrowotnej: in vitro i szczepienia przeciwko grypie dla seniorów – 800 tys. zł.

Więcej na ten temat: Wiadomości – Portal Województwa Lubuskiego

źródło i foto: lubuskie