fbpx

Czerwcowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Nowy numer Pomorskiego Thinklettera – zapraszamy
4 lipca 2024
Plebiscyt Cuda Polski 2024 – znamy najpiękniejsze miejsca w kraju!
8 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Czerwcowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Przygotowania do sprawowania przez Polskę w 2025 r. półrocznej prezydencji w Radzie UE oraz przywrócenie kompetencji samorządom wojewódzkim w kwestii dysponowania Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej i przyjęcie kandydatury członka Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – to najważniejsze tematy poruszone podczas czerwcowego posiedzenia KWRiST.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego obradowała 26 czerwca, tradycyjnie w siedzibie MSWiA. Udział w niej wziął m.in. wiceminister Wiesław Leśniakiewicz. Wśród poruszanych tematów spotkania były sprawy związane z przygotowaniami do sprawowania przez Polskę w 2025 r. półrocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że Komitet Regionów, w którym zasiadają reprezentanci ZWRP (szef polskiej delegacji to marszałek wielkopolski Marek Woźniak) jest organem doradczym Rady Unii Europejskiej.

Strona samorządowa wciąż apeluje o większą liczbę miejsc (dla samorządowców) w Zespole ds. reformy łowiectwa. Na ten moment sprawa jest w toku.

Inny apel strony samorządowej, tym razem Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli dotyczy podjęcia tematu przeglądu regulacji dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych. Ten sam zespół ponownie będzie pracował nad projektem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. MSWiA ma przedstawić nową wersję projektu po uzgodnieniach międzyresortowych.

Do dalszych prac został także skierowany projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej nie zaopiniował projektu. Ustalono, że projekt powróci do opiniowania, resort prześle nową wersję projektu po uzgodnieniach międzyresortowych.

Jednym z kluczowych dla województw punktem posiedzenia był – pozytywnie zaopiniowany – projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekt zaopiniowany pozytywnie przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu. Projekt ten przywraca sejmikom województw kompetencje do współdecydowania o realizacji inwestycji sportowych finansowanych ze środków publicznych pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Innymi słowy – projekt daje samorządom możliwość realnego współdecydowania o realizowanych na ich terenie inwestycjach sportowych.

Z pozytywną opinią Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego spotkał się także projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027.

Podobnie było w przypadku projektu zmian do wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze owoców i warzyw. Tym razem pozytywną opinię wydał Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa.

Podczas czerwcowego posiedzenia KWRiST Związek Województw RP reprezentowali dyrektor biura dr Jakub Mielczarek oraz mec. Rafał Cieślik.

zdjęcia: MSWiA