fbpx

Demokracja i przyszłość UE – Woj. Mazowieckie w Komitecie Regionów

Marszałek Marek Woźniak reprezentował Wielkopolskę na posiedzeniu Komitetu Regionów
Marszałek Marek Woźniak reprezentował Wielkopolskę na posiedzeniu Komitetu Regionów
10 lipca 2023
Samorząd Mazowsza wspiera spółki wodne
Samorząd Mazowsza wspiera spółki wodne
17 lipca 2023
Pokaż wszystkie

Demokracja i przyszłość UE – Woj. Mazowieckie w Komitecie Regionów

Demokracja i przyszłość UE – Woj. Mazowieckie w Komitecie Regionów

W posiedzeniu prezydium oraz 156. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR) uczestniczył marszałek Adam Struzik. Jednym z priorytetów, które Europejski Komitet Regionów (KR) wytyczył na kadencję 2020–2025 jest demokracja i przyszłość UE. Istotnym elementem jego realizacji jest m.in. wzmocnienie pozycji obywateli w UE.

KR poświęca dużo uwagi na działania wzmacniające odporność demokracji na dezinformację oraz na jej zwalczanie. Obejmują one m.in. opracowanie podręcznika dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania dezinformacji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Celem tej inicjatywy jest zgłębienie roli władz lokalnych i regionalnych w przeciwdziałaniu dezinformacji, zwłaszcza w związku z wyborami, oraz zapewnienie praktycznych narzędzi jej zwalczania, dostosowanych do kontekstu lokalnego i regionalnego.

Wątek polski na posiedzeniu

W posiedzeniu uczestniczyła Vera Jourowa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw wartości i przejrzystości, która zaznaczyła, że demokracja to wartość, która nie jest dana raz na zawsze i dlatego należy jej bronić. – Trzeba budować odporność europejskiej demokracji. Władze lokalne są najbliżej obywateli i one powinny ją kształtować – mówiła Vera Jourowa.

Dodała, że Kreml walczy nie tylko bronią, ale wykorzystuje nowe narzędzia celem dezinformacji społeczeństw. Zwróciła też uwagę na rolę niezależnych mediów. W jej opinii, dezinformacja wypełniająca znamiona przestępstwa winna być przekazywana organom ścigania.

W odniesieniu do Polski Vera Jourowa stwierdziła, że środki unijne nigdy nie były przekazywane bezwarunkowo (warunkiem koniecznym jest przestrzeganie Karty praw podstawowych).

Przyjęto opinię nt. „Roli władz lokalnych i regionalnych w przeciwdziałaniu dezinformacji i obcym manipulacjom informacjami i ingerencjom w informacje”. Zawiera ona ramy możliwych inicjatyw w dziedzinie przeciwdziałania dezinformacji na szczeblu lokalnym i regionalnym. Jej uzupełnieniem powinna być pogłębiona współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, lokalnymi mediami, ośrodkami badawczymi, poszczególnymi dziennikarzami i weryfikatorami informacji.

Dyskutowano też o roli podmiotów szczebla niższego niż krajowy w relacjach pomiędzy USA i UE. Ma to fundamentalne znaczenie dla opracowania, wdrożenia i osiągnięcia celów odnowionego partnerstwa transatlantyckiego. Silne partnerstwo UE–USA ma kluczowe znaczenie dla krzewienia wartości demokratycznych, a także globalnej i regionalnej stabilności, dobrobytu i rozwiązywania konfliktów.

Współpraca KR z Krajową Konferencją Ustawodawców Stanowych (NCSL)

Kluczowe znaczenie ma współpraca KR z Krajową Konferencją Ustawodawców Stanowych (NCSL). Organizacja powstała w 1975 r., zrzesza stanowe organy ustawodawcze z 50 amerykańskich stanów, wspólnot, terytoriów i dystryktu Kolumbii oraz umożliwia im wymianę i współpracę. Konferencja dąży do zwiększenia skuteczności, niezawisłości i uczciwości stanowych organów ustawodawczych oraz do krzewienia współpracy i wymiany informacji między stanami. Reprezentuje również organy ustawodawcze w kontaktach z rządem federalnym. UE i USA łączy zasadnicze zainteresowanie wzmocnieniem demokracji, ochroną prawa międzynarodowego, wsparciem zrównoważonego rozwoju i propagowaniem praw człowieka na całym świecie.

źródło: mazovia.pl