fbpx
Dolnośląskie zimą – nie tylko na narty. Powiat karkonoski.
17 marca 2023
Dolnośląskie Forum Gospodarcze w Szczawnie-Zdroju
26 marca 2023
Pokaż wszystkie

Dolny Śląsk stawia na profilaktykę zdrowia

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił trzy konkursy na realizatorów programów polityki zdrowotnej na lata 2023-2025. Programy dotyczą profilaktyki osteoporozy, zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie oraz wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt. Programy sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Ich wartość to 6,7 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 15 tys. osób.

– Stawiamy na profilaktykę, dlatego uruchamiamy kolejne programy zdrowotne. Naszą szczególną uwagę przywiązujemy do zdrowia najmłodszych mieszkańców Dolnego Śląska. Rozpoczynamy realizację programu, którego celem jest wykrywanie wad rozwojowych u dzieci. Działania adresujemy również do osób leczonych onkologicznie oraz osób narażonych na chorobę, jaką jest osteoporoza – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Realizatorem programu polityki zdrowotnej może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący taką działalność. Realizator musi dysponować odpowiednim sprzętem i aparaturą medyczną oraz personelem medycznym. Programy zostały opracowane na podstawie rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Termin składania dokumentów trwa do 23 marca 2023r.

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt – poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025

Programem zostaną objęte noworodki i niemowlęta z wadą rozwojową lub podejrzeniem zaburzenia w rozwoju urodzone w latach 2023-2025 z terenu województwa dolnośląskiego. Budżet programu to 3 mln zł.

Najważniejszym celem programu jest realna poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego w zakresie:

  • wczesnej wykrywalności wad i zaburzeń rozwojowych u noworodków i niemowląt,
  • wprowadzenia kompleksowej i skoordynowanej opieki (poprzez konsylia lekarskie),
  • holistycznej opieki uwzględniającej opiekę psychologiczną nad całą rodziną pacjenta oraz wsparcie formalno-logistyczne dla rodziców dziecka z wadą rozwojową w jego pierwszym okresie życia.

W ramach Programu ważnym elementem będzie koordynacja działania wokół pacjenta przez Koordynatora Programu oraz Konsylium specjalistów. Konsylia muszą być zakończone wydaniem rodzicowi karty zawierającej zalecenia konsultantów, w tym proponowaną diagnostykę i miejsce wykonania konsultacji i z uwzględnieniem miejsca zamieszkania rodziny.

Konsylia wielospecjalistyczne przyspieszą postawienie właściwej diagnozy medycznej u dziecka z zaburzeniem rozwoju, natomiast opieka psychologiczna oraz wsparcie formalno-logistyczne dla całej rodziny pacjenta poprawi jakość życia rodziny.

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025

Program w latach 2023 – 2025 skierowany będzie do kobiet w wieku 18-40 lat ze zdiagnozowaną chorobą onkologiczną bądź hematologiczną. Budżet programu to 2,2 mln zł.

W Programie zaplanowano realizację 5 części:

Część I – Kampania informacyjno-promocyjna,

Część II – Nabór do programu,

Część III – Szkolenia kadry medycznej,

Część IV – Edukacja zdrowotna dla pacjentów onkologicznych i hematologicznych w wieku prokreacyjnym,

Część V – Krioprezerwacja tkanki jajnika oraz jej autotransplantacja.

Przewiduje się, że w programie rocznie uczestniczyć będzie 2325 osób, w tym: 2000 osób uczestniczyć będzie w zajęciach edukacyjnych, 100 pacjentów skorzysta z indywidualnych konsultacji specjalistycznych, 100 pacjentów onkologicznych i hematologicznych skierowanych zostanie do zabiegu krioprezerwacji tkanki jajnika, w tym 25 zabezpieczy swoją płodność poprzez krioprezerwację. 100 pracowników ochrony zdrowia uczestniczyć będzie w szkoleniu.

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

Budżet programu to 1,5 mln zł. Działaniami ma zostać objętych 5300 osób. W ramach programu polityki zdrowotnej będą prowadzone:

  • działania informacyjno-edukacyjne,
  • oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX – w przypadku wyniku równego lub wyższego niż 5% uczestnik otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu do pomiaru DXA,
  • badanie densytometryczne – działania są skierowane do uczestników programu, którzy skorzystali z edukacji zdrowotnej i uzyskali wynik FRAX ≥5%. Pomiar densytometrii DXA jest dokonywany na szyjce kości udowej,
  • konsultacja lekarska – po wykonaniu badania densytometrycznego, każdy uczestnik programu odbywa wizytę lekarską – niezależnie od wyniku badania. W trakcie tej wizyty lekarz omawia z uczestnikiem wynik badania DXA. Następnie wykonuje ponowną ocenę ryzyka złamania z użyciem narzędzia FRAX. W przypadku braku osteoporozy pacjent informowany jest o wyniku ujemnym (tj. brak stwierdzonej osteoporozy). W przypadku wykrycia osteoporozy uczestnik kierowany jest do leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ. W czasie konsultacji lekarz przekazuje pacjentowi informację na temat jego bieżącego stanu zdrowia, zalecenia odnośnie dalszego postępowania oraz wskazuje wszystkie dostępne ścieżki postępowania specjalistycznego w ramach systemu opieki zdrowotnej,
  • szkolenia personelu medycznego.

źródło: dolnyslsk.pl