fbpx

Dotacje dla lubelskich pszczelarzy przyznane

Kobiety w robotyce – konferencja w lubelskim szpitalu wojewódzkim
11 marca 2024
Medyczne Studium Zawodowe z Białej Podlaskiej dostało w zarząd część nieruchomości
Medyczne Studium Zawodowe z Białej Podlaskiej dostało w zarząd część nieruchomości
24 marca 2024
Pokaż wszystkie

Dotacje dla lubelskich pszczelarzy przyznane

Dotacje dla lubelskich pszczelarzy przyznane

500 tysięcy złotych – to kwota, jaką dziewięć związków i stowarzyszeń pszczelarskich funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego otrzymało w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie dla pszczelarzy”. Dziś odbyło się uroczyste podpisanie umów z udziałem wicemarszałka Michała Mulawy.

Głównym celem konkursu było wyłonienie wykonawców, którzy dokonają zakupu węzy pszczelej i rozprowadzą ją wśród pszczelarzy posiadających zarejestrowane pasieki na terenie województwa lubelskiego. Zadanie wpisuje się w obszar ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego określony w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Z inicjatywą wsparcia finansowego na zakup węzy wyszli lubelscy pszczelarze – osiem związków i stowarzyszeń pszczelarskich działających w województwie lubelskim, pisząc w drugiej połowie 2023 r. wspólny list do Marszałka Województwa Lubelskiego.

Uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pt. „Lubelskie dla pszczelarzy” Zarząd Województwa Lubelskiego podjął 15 grudnia 2023 r. Na jego realizację Samorząd Województwa Lubelskiego zarezerwował pulę 500 tys. złotych. Konferencja prasowa z pszczelarzami 19 grudnia 2023 roku uroczyście zainicjowała pierwszą edycję konkursu.

Pszczelarstwo to bardzo ważna gałąź gospodarki województwa lubelskiego. W naszym regionie działa ponad 9 tysięcy pszczelarzy i dzisiaj, po raz pierwszy w historii Samorządu Województwa Lubelskiego, przekazujemy środki finansowe bezpośrednio pszczelarzom, aby mogli produkować najwyższej jakości miód. Pszczoły to symbol pracowitości, dobrej organizacji i chcemy, żeby właśnie tak było postrzegane nasze województwo – mówił podczas spotkania wicemarszałek Michał Mulawa.

Termin składania ofert upłynął 26 stycznia br. Dziewięć złożonych wniosków przeszło ocenę formalną i merytoryczną. Z uwagi na fakt, że łączna wnioskowana kwota dotacji przewyższyła pulę zabezpieczoną w budżecie Województwa, komisja podjęła decyzję o proporcjonalnym zmniejszeniu dofinansowania każdemu oferentowi (wg liczby rodzin pszczelich zadeklarowanych przez poszczególne organizacje).

Lp.Nazwa jednostkiKwota przyznanej dotacji
1.  Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie202 550 zł
2.  Roztoczański Związek Pszczelarzy w Tomaszowie Lubelskim188 325 zł
3.  Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej31 400 zł
4.  Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie23 265 zł
5.  Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”21 770 zł
6.  Stowarzyszenie Pszczelarzy Lubelskich w Lublinie17 735 zł
7.  Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych7 585 zł
8.  Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu
(w OZP funkcjonują koła z woj. lubelskiego)
3 825 zł
9.  Lubelskie Stowarzyszenie „Pszczółka” w Lublinie3 545 zł

Związki i stowarzyszenia, które otrzymają dotacje, mają czas do 30 czerwca 2024 r. na realizację zadania, czyli na zakup i dystrybucję węzy wśród lubelskich pszczelarzy.

Węza pszczela jest unikalnym dla pszczół szablonem z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego, który pomaga pszczołom łatwiej odbudować komórki pszczele i zapewnić czystość w ulu. Wymiana plastrów gniazdowych pozwala na znaczne ograniczenie nagromadzania się patogenów, wzmacnia prawidłowe funkcjonowanie rodziny pszczelej, a także zwiększa jakość pszczół. Jest to jeden z elementów dbałości o dziedzictwo przyrodnicze wpisane do realizowanej w województwie lubelskim kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

lubelskie.pl