fbpx

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Samorządów

Pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Samorządów
Pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Samorządów
5 marca 2024
VI KRAJOWY KONGRES FORÓW SKARBNIKÓW
7 marca 2024
Pokaż wszystkie

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Samorządów

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Samorządów

Drugi dzień IX Europejskiego Kongresu Samorządów bynajmniej nie stracił na intensywności w stosunku do pierwszego. Mikołajki nie opustoszały, a w panelach i warsztatach wzięli udział przedstawiciele województw z całej Polski. Jeden z nich – poświęcony polityce spójności – miał przyjemność moderować dyrektor biura ZWRP, dr Jakub Mielczarek. ZWRP jest partnerem Kongresu.

W związku z tym, że województwo Warmińsko-Mazurskie jest partnerem głównym ESK to jego przedstawicieli nie mogło zabraknąć podczas merytorycznych dyskusji czy warsztatów. W panelu „Mniejszości narodowe i etniczne w samorządach lokalnych – tożsamość, rola, wyzwania” wziął np. udział wicemarszałek Miron Sycz. Był on także jednym z rozmówców panelu poświęconego polityce spójność prowadzonego przez Jakuba Mielczarka – dyrektora biura ZWRP. Przypomnijmy, że polityka spójności to temat, który był szczególnie istotny dla gospodarzy województw w minionym roku, czego efektem było wspólne stanowisko dotyczące jej kształtu po roku 2027.

W panelu dyrektora ZWRP, poza Mironem Syczem, wzięli udział: Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”, Marek Opioła – Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Jan Szyszko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Francesco Tufarelli – Dyrektor Generalny, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament ds. Polityk Europejskich, Włochy.

Warmię i Mazury reprezentowała także Maria Anna Bąkowska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. O kulturze jako elemencie spajającym Europę rozmawiała ona m.in. z Joanną Michalską-Redą – Wicestarostą w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
O formach partycypacji obywateli w działaniach samorządów rozmawiała natomiast wiceprzewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego – Grażyna Kluge. Panel moderowała Natalia Gmurkowska – Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Głos w imieniu województwa warmińsko-mazurskiego zabrała także przewodnicząca sejmiku Bernadeta Hordejuk. Wspólnie z radnym sejmiku województwa małopolskiego – Wojciechem Kozakiem czy burmistrzem Pucka – Hanną Pruchniewską dyskutowali o Proekologicznym podejściu do turystyki. Wspólnie próbowali znaleźć pomysł na pogłębienie świadomości ekologicznej organizatorów i turystów.
Małopolska pojawiła się także na panelu zatytułowanym „Lider gminy XXI wieku – jakie cechy powinien posiadać samorządowiec?”. Tu głos zabrał wiceprzewodniczący sejmiku województwa – Kazimierz Barczyk.

Podobnie jak pierwszego dnia kongresu, w agendzie nie mogło zabraknąć Lubuskiego. Reprezentował je członek zarządu województwa – Tadeusz Jędrzejczak. Razem ze swoimi współpanelistami dyskutowali o znaczeniu instytucji kultury w budowaniu tożsamości lokalnej.

Wielkopolska zabrała natomiast głos na temat wodoru jako paliwa przyszłości. „Ustami regionu” był tym razem członek zarządu województwa – Jacek Bogusławski, a wymieniał się spostrzeżeniami m.in. z posłem na sejm – Ireneuszem Zyską. Z kolei Paulina Stachniałek – członkini zarządu województwa wielkopolskiego moderowała panel „Wspólnie przeciwko Depresji: Inicjatywy Samorządu, Ministerstw i NGO dla zdrowia psychicznego Najmłodszych”. O tym poważnym problemie dyskutował m.in. Grzegorz Napieralski – poseł na sejm RP czy Krzysztof Klimosz – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Co ciekawe ten ostatni brał także udział w innym panelu, poświęconym tym razem tworzeniu atrakcyjności inwestycyjnej.

Na IX ESK pojawiło się także województwo łódzkie, reprezentowane przez Macieja Wejmana – Prezesa Zarządu Regionalnego Funduszu Rozwoju Województwa Łódzkiego w panelu „Rola regionalnych instytucji finansowych w budowaniu siły kapitałowej regionu”. Na tym samym panelu wystąpił także Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju – Robert Koszut.

Po intensywnej części merytorycznej przyszedł czas na wieczorną Galę. Także i tę uroczystość potraktowano jako okazję do przyznania rozmaitych wyróżnień. Wręczono m.in. dwie Nagrody Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrodę nr 1 przyznano Urzędowi Gminy Wyry, a odebrała ją Pani Joanna Pasierbek-Konieczny, Przewodnicząca Rady Gminy Wyry. Nagroda nr 2 powędrowała natomiast w ręce Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie a odebrał ją Pan Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania na ręce Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich – organizatora Europejskiego Kongresu Samorządów (a także Forum Ekonomicznego). To zaszczyt i przyjemność partnerować takim wydarzeniom i inicjatywom.