fbpx

Edu Polskie Regiony. Praktyczne aspekty kontroli projektów finansowanych z UE

wideokonferencja
Edu Polskie Regiony. System ocen pracowniczych
8 czerwca 2021
flaga unii
W sprawie alokacji polityki spójności na programy regionalne i rezerwy
8 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Edu Polskie Regiony. Praktyczne aspekty kontroli projektów finansowanych z UE

wideokonferencja

28 czerwca br. w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie online pt. Praktyczne aspekty kontroli projektów finansowanych z UE.

Webinarium jest organizowane przez Związek Województw RP w ramach cyklu Edu Polskie Regiony.

System kontroli realizowanych projektów unijnych, jak i weryfikacji poniesionych wydatków ulega ciągłym modyfikacjom. Okres budżetowy 2014-2020 przyniósł wiele regulacji, które doprecyzowały obowiązki pracowników komórek kontrolnych, czy osób zatwierdzających wnioski o płatność beneficjentów.

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących regulacji przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z środków UE, praktycznych aspektów prowadzenia kontroli projektów oraz współpracy pracowników różnych instytucji kontrolnych. W ramach szkolenia omówione zostaną kwestie nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w projektach.

Korzyści z udziału w webinarium:

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą aktualną wiedzę dotyczącą zasad przeprowadzania kontroli projektów współfinansowanych z środków UE, rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, współpracy z innych instytucjami kontrolnymi. Nabędą umiejętności postępowania w sytuacji zdiagnozowania nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w projektach.

Metody webinarium:

 • prezentacja
 • case study
 • interaktywny dialog
 • czat z uczestnikami

 

Program szkolenia:

 1. Zasady przeprowadzania kontroli projektu finansowanego z funduszy unijnych:
 • Rodzaje prowadzonych kontroli,
 • Zakresy czynności sprawdzających – (listy sprawdzające),
 • Uprawnienia zespołu kontrolnego,
 • Obowiązki beneficjenta.

 

 1. Etapy kontroli projektu:
 • Przygotowanie zespołu kontrolnego do kontroli,
 • Przeprowadzenie kontroli i dokumentowanie jej przebiegu,
 • Czynności pokontrolne.

 

 1. Najczęściej występujące nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy unijnych.

 

 1. Najczęściej występujące nadużycia finansowe w wykorzystaniu funduszy unijnych.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Obowiązują zapisy  – od 9 do 25 czerwca – przez stronę internetową www.polskieregiony.pl zakładka Szkolenia (należy wybrać nazwę szkolenia).

Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas rejestracji na wpisanie poprawnego adresu e-mail, na który zostanie przesłany link udostępniający szkolenie (platforma ZOOM).

Liczba miejsc ograniczona.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 12 362 69 68.

Prowadzenie: Ewa Krzykowska

Informacje o prowadzącej:

Wykształcenie – magister ekonomii – absolwentka:

 • Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie: SGH),
 • Rocznego Studium Podyplomowego Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski oraz
 • Rocznego Studium Podyplomowego Integracji Europejskiej współorganizowanego przez Akademię Polonijną w Częstochowie i Międzynarodowy Instytut ds. Projektów i Rozwoju w Brukseli.

 

Specjalność zawodowa – ekspert  w zakresie opracowywania projektów unijnych i zarządzania projektami; rozliczania i kontroli przyznanych dotacji. Specjalista przygotowujący do kontroli członków zespołów kontrolnych w IZ, IP oraz IW. Status stałego trenera  w jednej z instytucji kontrolnych szczebla centralnego.

Osiągnięcia:

 • Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach „innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 • Powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do pełnienia funkcji kandydata na eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Dolnośląskiego 2014 -2020.
 • Powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego do pełnienia funkcji kandydata na eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014 -2020.
 • Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020.
 • Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej.

 

Doświadczenie zawodowe – 16-letnie doświadczenie jako współwłaściciel  firmy doradczej – doradca w zakresie funduszy unijnych. Współpraca zarówno z wnioskodawcami jak i instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi, wdrażającymi i kontrolującymi projekty unijne.

Działalność szkoleniowa –  16-letnia działalność szkoleniowa w formie szkoleń zamkniętych jak i otwartych z tematyki funduszy unijnych; doświadczenie w zakresie kształcenia kadry kierowniczej, zarządzającej jak i pracującej na innych szczeblach (ponad 20 tys. przeszkolonych osób) w tym na zlecenie MIR, MS, NIK, MPiPS, WUP,  PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i wojewódzkich. Wiele pozytywnych opinii uczestników szkoleń.