fbpx

Edu Polskie Regiony. Szkolenie dla Beneficjantów RPO-ochrona danych osobowych przy projektach współfinansowanych z EFS

W sprawie ośrodków adopcyjnych na zespole KWRiST
2 lutego 2022
Edu Polskie Regiony. Polski Ład – webinar informacyjny dla pracowników
3 lutego 2022
Pokaż wszystkie

Edu Polskie Regiony. Szkolenie dla Beneficjantów RPO-ochrona danych osobowych przy projektach współfinansowanych z EFS

10 lutego w godz. 9:00-12:30 odbędzie się szkolenie dla Beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych  – ochrona danych osobowych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Szkolenie organizowane jest przez Związek Województw RP w ramach projektu Edu Polskie Regiony. Udział w webinarium jest nieodpłatny.

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych i dotyczy ochrony danych osobowych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dla osób obsługujących beneficjentów. Szkolenie ma na celu przybliżenie krok po kroku to, w jaki sposób zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych po stronie beneficjentów, wskazanie, jak udokumentować wdrożenie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych, jakie środki zabezpieczeń wdrożyć, żeby uniknąć naruszeń i odpowiedzialności, o której mowa w RODO.

Zakres szkolenia:

  1. Podstawy prawne realizacji projektów unijnych na tle przepisów o ochronie danych osobowych
  2. Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych na gruncie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  3. Osoba, której dane dotyczą, administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający – kto jest kim w przypadku ochrony danych osobowych w projektów unijnych z uwzględnieniem ról w przypadku instytucji i Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego
  4. Struktura organizacyjna podmiotów realizujących projekty i jej konsekwencje prawne dla ochrony danych
  5. Ogłoszenie o konkursie, nabór wniosków o dofinansowanie, regulaminy i inne dokumenty a RODO
  6. Umowa o dofinansowanie – skutki prawne dla ochrony danych w przypadku Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego
  7. Udostępnianie a powierzenie przetwarzania danych osobowych w projektach
  8. Dane osobowe w kontroli
  9. Zadnia IOD w toku realizacji projektów unijnych

Szkolenie prowadzone będzie online na platformie MS Teams w formie wykładu wspieranego prezentacją z możliwością zadawania pytań I wymianą doświadczeń

Udział w webinarium jest nieodpłatny. Obowiązują zapisy przez stronę www, zakładka szkolenia – należy wybrać właściwe szkolenie.

Szkolenia | Polskie Regiony

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas rejestracji na wpisanie poprawnego adresu e-mail, na który zostanie przesłany link udostępniający szkolenie.

Zgłoszenia można nadsyłać do 9 lutego 2022 r., do godziny 12.15.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 12 362 69 68.

 

Prowadzenie:

 Dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.

Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020

Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

Ma za sobą ponad 600 autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników.

Mec. Magdalena Czaplińska jest radcą prawnym i partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO.

Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO.

Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.