fbpx

Edu Polskie Regiony. Współpraca samorządu województw z NGO w czasie pandemii

jezioro
Konwent Marszałków Województw RP w Augustowie
11 czerwca 2021
morze
Polskie Regiony Live. „Tak” dla czystego Bałtyku
14 czerwca 2021
Pokaż wszystkie

Edu Polskie Regiony. Współpraca samorządu województw z NGO w czasie pandemii

nauka zdalna

23 czerwca 2021 r. w godz. 9.00 – 12.00 odbędzie się bezpłatne webinarium z cyklu Edu Polskie Regiony pt. Współpraca finansowa samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi – programowanie, zlecanie i rozliczanie zadań zleconych w czasie pandemii covid 19.

Jego organizatorem jest Związek Województw RP.

Celem szkolenia jest: przybliżenie zasad programowania i realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone na webinaium:

 1. Programowanie współpracy na rok 2022 – jak ułożyć zapisy w programie współpracy pod kątem doświadczeń związanych z covid 19 i realizacją zadań publicznych w roku 2020/21.
 2. System zlecania zadań publicznych na rok 2022 – jak stworzyć elastyczne ramy realizacji zadań publicznych.
 3. Konkursy na realizację zadań publicznych:
 4. Ogłoszenie konkursowe – elementy niezbędne w kontekście ryzyka pandemii covid 19,
 5. Zapis ogłoszeń konkursowych a zasady realizacji zadań publicznych (wprowadzenie zmian merytorycznych i finansowych w czasie realizacji zadania),
 6. Cele i rezultaty zadań publicznych w ogłoszeniach konkursowych,
 7. Wkład organizacji pozarządowych do realizacji zadania publicznego- jak prawidłowo przygotować zapisy ogłoszeń ze względu na wzór oferty zawarty w Rozporządzeniu Przewodniczącego Pożytku Publicznego,
 8. Kryteria oceny ofert a zapisy ogłoszenia konkursowego.
 9. Uproszczenia w zakresie zlecenia zadań publicznych – małe granty z art.19 a, regranting z art. 16a i zakup usług jako alternatywna forma współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.
 10. Umowy na realizację zadań publicznych – jakie zapisy warto wprowadzić do ramowego wzoru umowy.
 11. Rozliczenie zadań publicznych w roku 2021 – wnioski i doświadczenia
 12. „Tarcze” a realizacja zadań publicznych,
 13. Rozliczanie zadań publicznych przez rezultaty a zasada proporcjonalności,
 14. Sprawozdanie, kontrola rozliczania zadania publicznego.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu połączonego z aktywną dyskusją z uczestnikami.

Narzędzia dydaktyczne: interaktywne tablice (platforma Miro).

Materiały szkoleniowe: prezentacja, wzory dokumentów.

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Obowiązują zapisy do 21 czerwca – przez stronę internetową www.polskieregiony.pl zakładka Szkolenia (należy wybrać nazwę szkolenia).

Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas rejestracji na wpisanie poprawnego adresu e-mail, na który zostanie przesłany link udostępniający szkolenie.

Liczba miejsc ograniczona.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 12 362 69 68.

 

Prowadzi Łukasz Waszak:  prawnik, specjalista ds. współpracy międzysektorowej, kontraktacji usług publicznych, od 20 lat związany z sektorem pozarządowym, ekspert w zespołach roboczych ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów ds. zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.