fbpx
Wojewódzki Zjazd Liderów Młodzieżowych w Łódzkiem
7 maja 2023
W sieci nowoczesnych technologii – konferencja w Łodzi
W sieci nowoczesnych technologii – konferencja w Łodzi
22 maja 2023
Pokaż wszystkie

Festiwal zawodów mundurowych w Łódzkiem

Festiwal zawodów mundurowych w Łódzkiem

Służby mundurowe z województwa łódzkiego przekonywały młodzież z regionu do pracy w swoich szeregach. O codziennych obowiązkach zawodowych opowiadali m.in. policjanci, strażacy, służba więzienna, terytorialsi i żandarmeria wojskowa. „Festiwal zawodów mundurowych” odbył się na dworcu Łódź Fabryczna. W uroczystym otwarciu wydarzenia wziął udział Robert Baryła, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Dziś jest dzień szczególny, kiedy wszystkie służby mundurowe są w jednym miejscu i mogą podzielić się swoją pasją z młodzieżą. Pamiętajmy, że ich ciężka praca jest przede wszystkim służbą drugiemu człowiekowi. Cieszy mnie coraz większe zainteresowanie zawodami mundurowymi – mówił Robert Baryła, członek Zarządu Województwa Łódzkiego. – W naszym regionie jest duży wybór szkół, które kształcą m.in. przyszłych policjantów czy leśników.

Zuzanna i Dawid z klasy wojskowej Centrum Edukacji Oświatowiec w Łodzi swoją przyszłość wiążą z „mundurówką”.

– Mam plan pójść na studia wojskowe – podkreślała Zuzanna i dodała, że jest jedną z dziesięciu dziewczyn w klasie wojskowej.

– Planuję wstąpić do wojsk obrony terytorialnej, a gdyby się udało, to do wojsk specjalnych – mówił Dawid.

Jacek i Tymon z siódmej klasy Szkoły Podstawowej Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego przyznają, że zawsze marzyli o tym by zostać antyterrorystą i strażakiem.

– Targi pomogą nam wybrać zawód. Możemy się tu o wszystko zapytać, obejrzeć ciekawy sprzęt – przyznali zgodnie uczniowie.

Przedstawiciele służb mundurowych opowiadali o rekrutacji do pracy i wymaganym wykształceniu. Odbyły się pokazy pojazdów specjalistycznych oraz psów tropiących. Można też było skorzystać z porad doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Podczas festiwalu swoją ofertę przedstawiło kilkanaście formacji mundurowych. Byli to: 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Łodzi, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Straż Miejska w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi, Wydział Żandarmerii Wojskowej w Łasku i Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łodzi.

Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

źródło: lodzkie.pl