fbpx
Podlaskie. Posiedzenie WRDS
9 stycznia 2023
Jubileusz PGKiM w Dąbrowie Białostockiej
24 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Fundusze dla województwa podlaskiego

Prawie 1,3 miliarda euro funduszy europejskich trafi do województwa podlaskiego z czego ponad 930 mln euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 360 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Województwo podlaskie wraz z nową perspektywą finansową staje przed ogromną szansą, ale również i wyzwaniami – powiedział dzisiaj minister Grzegorz Puda podczas konferencji inaugurującej Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Z przedstawicielami samorządów spotkał się minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Podlaskie w perspektywie 2021-2027 dodatkowo może również liczyć na wsparcie w wysokości ok. 400 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Pieniądze z FEPW w swoich budżetach w ramach programów regionalnych na lata 2021-2027 będzie posiadać sześć województw: podlaskie, lubelskie, podkarpacki, świętokrzyskie i część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Podmioty działające na obszarze województwa będą mogły się również ubiegać o wsparcie z programów krajowych, co też niewątpliwie zwiększy zakres inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w regionie ze środków unijnych.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeznaczone m.in. na:

– badania i innowacje;
– wsparcie inwestycji sprzyjających środowisku i przeciwdziałających zmianom klimatycznym;

– budowę i modernizację dróg wojewódzkich i lokalnych, linie kolejowe o znaczeniu regionalnym i infrastrukturę ciągów pieszo rowerowych;
– modernizację szkół, zabytków oraz instytucji kultury, poprawę dostępności obiektów i przestrzeni publicznej, infrastrukturę ochrony zdrowia;
– instrumenty terytorialne;
– rozwój mobilności miejskiej, w tym m.in. zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego, stacji ładowania, innych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu i służących obsłudze pasażerów.
Pieniądze w Europejskiego Funduszu Społecznego plus zostaną przeznaczone na rzecz zatrudnienie i kształcenia osób dorosłych, edukację i włączenie społeczne oraz na rozwój lokalny, czyli wsparcie działań na poziomie społeczności lokalnych.

Jak zaznaczył szef MFiPR niewątpliwym sukcesem negocjacyjnym województwa podlaskiego było przekonanie Komisji Europejskiej do wsparcia części przedsiębiorców podlaskich poprzez dotacje, a nie tylko instrumenty zwrotne (głównie pożyczki).

W programie dla Podlasia ustalono, że przedsiębiorcy, którzy działają na obszarze gmin doświadczających kumulacji negatywnych czynników społeczno-gospodarczych, będą mogli otrzymać dotacje, co ma sprzyjać przyciągnięciu inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy. Gminy te leżą głównie na obszarach powiatów graniczących z Białorusią i Rosją o szczególnej kumulacji negatywnych tendencji społeczno-gospodarczych.

źródło i foto: MFiPR