fbpx

Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa. Wysłuchanie publiczne

Opolskie Święto Wolności
4 czerwca 2021
Interreg Region Morza Bałtyckiego. Konsultacje publiczne
8 czerwca 2021

Trwa etap przygotowywania programów finansowanych z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Jednym z nich jest program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa.

Wysłuchanie publiczne w tej sprawie odbędzie się 10 czerwca i będzie transmitowane na żywo.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje m.in.:

– przekazywanie dystrybucji żywności do najbardziej potrzebujących (w formie paczek i posiłków),

– realizację warsztatów sprzyjających włączeniu społecznemu odbiorców pomocy żywnościowej – tzw. działań towarzyszących.

Działania te odbywać się mają przez organizacje partnerskie na szczeblu ogólnopolskim / ponadregionalnym, regionalnym oraz lokalnym,

 

W latach poprzednich z pomocy korzystało nawet 1,3 mln. osób rocznie. To ważne, aby w tych obszarach instytucje, organizacje oraz osoby zainteresowane współpracowały nad jak najlepszym rozdysponowaniem środków w przyszłości. Chętni do zabrania głosu i uczestnictwa bezpośrednio w wydarzeniu muszą zgłosić się w terminie do 8 czerwca do godz. 10.00 przez specjalny formularz https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/program-pomoc-zywnosciowa

 

Wysłuchanie będzie można oglądać na żywo na kanale YouTube Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz na specjalnej stronie poświęconej tematyce wysłuchań publicznych związanych z programowaniem funduszy europejskich w Polsce – https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/

Ponadto odbędzie się też wysłuchanie Projektu Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (EFS+)

Termin: 17 czerwca 2021 (czwartek)

Zgłoszenia do 15 czerwca (wtorek), godz. 10:00

Link:

https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/fe-na-rozwoj-spoleczny Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/8A1SwZNk4

 

Czym są wysłuchania?

Podczas wysłuchań przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt Umowy Partnerstwa i programów przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), usłyszą opinie dotyczące tych dokumentów. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań są przedstawiciele organizacji w Podkomitecie do spraw Rozwoju Partnerstwa.

Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchania przygotowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i Fundacja Stocznia ze wsparciem organizacji pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.