fbpx

Gratulacje od Związku Województw RP dla nowego Marszałka Województwa Lubuskiego

Lubuskie wspiera swoich olimpijczyków
Lubuskie wspiera swoich olimpijczyków
30 października 2023
Lubuskie Święto Młodego Wina w Lubuskim Centrum Winiarstwa
Lubuskie Święto Młodego Wina w Lubuskim Centrum Winiarstwa
13 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Gratulacje od Związku Województw RP dla nowego Marszałka Województwa Lubuskiego

W piątek 3 listopada 2023 r. marszałek Marcin Jabłoński spotkał się z Jakubem Mielczarkiem, dyrektorem biura Związku Województw RP.

Dyrektor J. Mielczarek przekazał Marszałkowi Województwa Lubuskiego list gratulacyjny od Olgierda Geblewicza, prezesa ZWRP i zarazem marszałka zachodniopomorskiego.

– W imieniu Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje na okoliczność objęcia urzędu Marszałka Województwa Lubuskiego. To ogromny zaszczyt, ale też odpowiedzialność. Jednocześnie nie ma wątpliwości, że taki awans to najlepszy dowód na to, że jest Pan osobą wiarygodną, budzącą zaufanie, której inicjatywy cieszą się uznaniem i szacunkiem, a interesy województwa są zawsze na pierwszym miejscu – napisał m.in. O. Geblewicz.

Tematem spotkania był także m.in. udział marszałka i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w takich gremiach, jak Zespół ds. Międzynarodowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 2027.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest jedną z najmłodszych korporacji samorządowych na polskiej scenie samorządowej. Został powołany w 2002 roku i jest dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich polskich województw samorządowych. Związek Województw RP ma swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE i Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Przedstawiciele Związku Województw RP uczestniczą w pracach i uzgodnieniach legislacyjnych zarówno na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, jak i poprzez komisje Sejmu i Senatu RP.

Celami Związku są m.in.: reprezentowanie interesów województw na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, podejmowanie inicjatyw w celu decentralizacji uprawnień na rzecz samorządów, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, inspirowanie oraz podejmowanie inicjatyw, mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województw, współpraca międzynarodowa na poziomie regionów oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

źródło: lubuskie.pl