fbpx
Pulsoksymetry trafią do świętokrzyskich strażaków
29 września 2021
Statuetki „Wędrowca Świętokrzyskiego” trafiły do zasłużonych dla turystyki
29 października 2021
Pokaż wszystkie

III Forum Gospodarcze w Starachowicach

Świętokrzyscy przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji finansowych, a także działacze organizacji pozarządowych uczestniczyli w dyskusji w ramach zorganizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach III Forum Gospodarczego. Tematem przewodnim spotkania była nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027. W wydarzeniu wziął udział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, a także Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Tegoroczna edycja Forum Gospodarczego poświęcona została planowanym obszarom i zasadom uruchamiania nowych funduszy unijnych z perspektywy 2021-2027 oraz omówieniu źródeł finansowania poprawy efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

– Organizowane w Starachowicach forum gospodarcze doskonale wpisuje się w cykl dyskusji i konsultacji społecznych, organizowanych przez samorząd województwa świętokrzyskiego, a dotyczących programu Fundusze Unijne dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – powiedział uczestniczący w obradach marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Jest to więc doskonała okazja, by podzielić się z uczestnikami spotkania, a za ich pośrednictwem z jak najszerszym gronem odbiorców, garścią informacji o możliwości wykorzystania środków unijnych i obszarach, w które można będzie je inwestować. Przypomnę, – dodał marszałek – że jest to wciąż program otwarty, liczymy więc na dyskusję, na głos ze strony ludzi biznesu, który będzie brany pod uwagę przy konstruowaniu modyfikacji tego programu.

Dyrektor Jacek Sułek przypomniał, że w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego region będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta część programu została podzielona na siedem priorytetów:  Konkurencyjna gospodarka, Region przyjazny dla środowiska, Mobilność miejska, Dostępne świętokrzyskie, Świętokrzyskie dla mieszkańców, Wspólnota i przestrzeń, Pomoc techniczna. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycje przyjazne środowisku. Unijne fundusze mają również pomagać w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stwarzać warunki do współpracy przedsiębiorstw i nauki.

– Przypominam, przedsiębiorcy powoli muszą przyzwyczajać się do innych instrumentów wsparcia finansowego: nie, jak dotychczas, dotacji, ale raczej do pożyczek i poręczeń – podkreślił dyrektor Jacek Sułek. – W nowym programie regionalnym na takie właśnie systemy odnawialnych źródeł finansowania zabezpieczymy środki. Na pewno nie braknie ich na projekty związane z wykorzystaniem zielonej energii czyli odnawialnych źródeł energii, na zagospodarowanie odpadów, ale też na innowacyjność, promowanie eksportu, misje handlowe, konferencje biznesowe. Będziemy też starali się zabezpieczyć i stworzyć jak najprostsze mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców.

Podczas III Forum Gospodarczego rozmawiano także m.in. o możliwościach przygotowywania, finansowania i wdrażania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej. Forum zorganizowała i przeprowadziła Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

źródło i foto: www.swietokrzyskie.pro