fbpx

Inkubator wniosków LIFE 2021. Szkolenie online

Rybki, Ryby i Rybeczki z morza, jeziora i rzeczki. Ciekawa publikacja
20 kwietnia 2021
laptop
Zamówienia ONZ. Międzynarodowe seminarium dot. organizacji przetargów
23 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Inkubator wniosków LIFE 2021. Szkolenie online

komputer

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na pierwsze z  serii szkolenie dotyczące pozyskiwania środków na przygotowanie projektów i wniosków LIFE w ramach naboru Inkubator Wniosków LIFE 2021.

Webinar odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.

 

Inkubator wniosków LIFE jest nowym mechanizmem wsparcia wnioskodawców LIFE, bazującym na pozytywnych doświadczeniach działań pilotażowych prowadzonych w roku ubiegłym. Umożliwia on udostępnienie środków w postaci dotacji na przygotowanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie do Programu LIFE.  O środki te ubiegać się może każdy podmiot (z wyłączeniem PJB) planujący przygotowanie i realizację projektu LIFE jako koordynator.

 

W ramach szkolenia omówione zostaną:

– warunki i zasady udzielenia dofinansowania,

– kryteria oceny wniosków,

– przewidywane cele i zasady pozyskiwania środków w ramach programu LIFE w 2021.

 

Zgłoszenia: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1765,szkolenie-online-inkubator-wnioskow-life-2021.html