fbpx
Marszałek Elżbieta Polak
XV Kongres Obywatelski już za nami
21 października 2020
Pokaż wszystkie

Jak samorządy pozyskują środki unijne

mapa administracyjna Polski

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota przygotowało ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy w latach 2014–2019.

Jak z niego wynika, ostatnie dwa lata były rekordowe. W obu wielkość wydatkowanych środków pochodzących z dotacji przekraczała 16 miliardów złotych.

W ostatnim roku dobre rezultaty to w dużym stopniu „zasługa” samorządów wojewódzkich (wzrost o 10 proc.) i miast na prawach powiatu (wzrost o 6 proc.). W gminach i powiatach wielkość wydatkowanych dotacji spadła o ponad 10 proc. W  sumie od 2014 roku samorządy wykorzystały prawie 75 mld zł z różnych programów operacyjnych. Z tej kwoty niemal 25 mld przypada na gminy, a ponad 21 mld na miasta na prawach powiatu. Bardzo zbliżoną do dużych miast kwotę wydatkowały samorządy wojewódzkie, podczas gdy na powiaty przypadło niespełna 7 miliardów.

Samorządy wojewódzkie przeznaczały środki m.in. na transport i oświatę. Pieniądze zasiliły również projekty społeczne, np. zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów czy udział w szkoleniach językowych.

Autorami rankingu są prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Julita Łukomska. Dokument jest dostępny tutaj: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/ANDRZEJ_GNIADKOWSKI/Nr_21-2020_Wydatki_ze_srodkow_UE.pdf

Zachęcamy do lektury